Nieuws

Jaren

Wat betekent excellent vakmanschap in uw branche of beroepsgroep?

Naam afbeelding

10 november 2015

VNO-NCW en MKB Nederland willen samen met OCW bevorderen dat branches en beroepsgroepen initiatieven ontwikkelen om ‘excellent vakmanschap’ in te vullen voor het mbo. Als specialist in onderwijs en arbeidsmarkt, helpt CINOP Advies branche-, en beroepsverenigingen om op een effectieve manier te komen tot standaarden voor professionele excellentie, als basis voor een meestertitel. Doet u ook mee?

De Minister van OCW, Jet Bussemaker, zet fors in op ‘kwaliteit en excellentie’ in het middelbaar beroepsonderwijs, en trekt daar extra geld voor uit. In 2014 heeft zij daarover een bestuursakkoord gesloten met alle mbo-instellingen. Het jaar daarna hebben alle scholen een kwaliteitsplan opgesteld, waarin zij duidelijk maken welke activiteiten worden ingezet om die kwaliteit te realiseren. Een bijzonder onderdeel van de plannen is ‘excellentie in het mbo’.

Wat is de gedachte?
Talentvolle mbo-studenten moeten, in aanvulling op hun reguliere onderwijsprogramma, een ambitieus onderwijsprogramma kunnen volgen. Zo willen we toptalenten de mogelijkheid geven om na hun mbo-diploma snel door te groeien naar excellent vakmanschap, het meesterschap. De activiteiten en (leer)route gericht op excellentie is beoordeeld en vastgesteld door de Minister. Meer informatie over het programma en de plannen is te vinden op www.excellentvakmanschap.nl.      

Wat is daarvoor nodig?
Het is wenselijk dat juist branches en beroepsgroepen zich uitspreken over wat zij verstaan onder ‘excellent vakmanschap’! In sommige sectoren worden meestertitels gevoerd als ultieme erkenning van het vak en voertuig voor aantoonbare excellentie. Zo’n meestertitel is een uitstekende maatstaf voor opleiding en ontwikkeling in de branche en tevens waardevolle richtingaanwijzer voor het onderwijs. Dat alles helpt om de samenhang tussen vakonderwijs en professionalisering te bevorderen en zorgt zo voor een helder kader voor een Leven Lang Leren.    

Wie kan u helpen?
VNO/NCW en MKB Nederland werken samen met Minister Bussemaker om te bevorderen dat branches en beroepsgroepen initiatieven ontwikkelen voor standaarden voor professionele excellentie, als basis voor een meestertitel. CINOP Advies is door de minister in staat gesteld om branches daarbij te helpen en op een efficiënte en effectieve manier te komen tot contouren van zo’n standaard. Met een negental branches is zo’n traject al ingezet: Vereniging Verticaal Transport, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Vakbekwaamheid Horeca, Dutch Game Association, Metaalunie, OOMT, Brancheplatform Kappers, ArtFrame, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

Meer weten of meedoen?
Benieuwd naar wat ‘excellent vakmanschap’ betekent in uw branche of beroepsgroep? Plannen of ideeën voor een meestertitel? Laat het ons weten en/of sluit u aan bij het project. Dan voeren wij een intakegesprek met u om een to-the-point plan van aanpak voor uw branche op te stellen en afspraken te maken over de resultaten en de wijze van ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Barbara Marcelis, 0651690007, bmarcelis@cinop.nl  en Jos van Zwieten,  0610533767, jzwieten@cinop.nl 

 

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767
 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007

Socialize met CINOP