Nieuws

Jaren

Werk maken van flexibilisering in het hoger onderwijs

Naam afbeelding

23 maart 2016

Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de mindshift en implementatie.

Voor veel werkende volwassenen is de stap naar een deeltijd hbo-opleiding nog te groot. Niet zelden is het lastig om de gevraagde studie(belasting) te combineren met het dagelijkse werk en/of de thuissituatie. Ook wordt onvoldoende rekening worden gehouden met de kennis en ervaringen die iemand al bezit, aldus de commissie Rinnooy Kan in hun rapport over een Leven Lang Leren.

Pilots flexibilisering 
De pilots flexibilisering vanuit OCW geven hogescholen de kans om hun deeltijdse en duale opleidingen flexibel in te richten en zo beter aan te sluiten bij de kenmerken en behoeften van volwassenen. Zie ook het Ontwerpbesluit. In totaal hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes op basis van leeruitkomsten (inclusief de validering daarvan), leerwegonafhankelijk toetsen, werkend leren en online leren.

Uitdagingen en veranderingen
Op dit moment ondersteunt CINOP Advies diverse hogescholen  -waaronder Windesheim, Avans Hogeschool en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)- bij de inrichting en implementatie van de pilot flexibilisering en het experiment vraagfinanciering (parale experiment, vouchers)..

Daarbij gaan we samen in op de volgende uitdagingen:
  • Wat maakt het werken met leeruitkomsten zo anders? In plaats van aanbodgericht gaan hogescholen naar outputgericht opleiden.
  • Hoe kunnen hogescholen aansluiten bij de manier waarop werkende volwassenen leren? Dat is heel anders dan een programma voor een voltijds student.
  • Welke onderwijsstandaarden worden gehanteerd? Denk aan de omvang van leeruitkomsten, modulaire aanpak om uitwisselbaarheid mogelijk te maken.
  • Hoe geven opleidingen flexibele leerroutes vorm? Bijvoorbeeld een combinatie van werkplekleren, online leren en contactonderwijs (blended leren).
Uiteraard allemaal met het doel om het hoger onderwijs aantrekkelijker te maken voor volwassenen en Leven Lang Leren een extra impuls te geven.

Ondersteuning
Wat kunnen wij voor hogescholen (die aan de pilot deelnemen) betekenen?
  • Visie: op de doelgroep lerende volwassenen en hoe je als hogeschool/opleiding bij de werkcontext wil aansluiten met een blend aan onderwijsvormen en/of werkplekleren.
  • Instrumenten: ontwikkelen die nodig zijn voor verandering en implementatie (o.a. formats, handleidingen, werkplekscan, assessment procedures, modulair curriculumontwerp).
  • Professionalisering/workshops: over het wat en hoe van leeruitkomsten, feedback op zelf geformuleerde leeruitkomsten, train-de-trainer trajecten om eigen staf op te leiden.
  • Examinering: herinrichten examenorganisatie/commissies in het kader van validering, leerwegonafhankelijk toetsen, assessment, etc.
Ook werk maken van flexibilisering?
Vraag nu het stappenplan aan voor het formuleren van leeruitkomsten of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Tijs Pijls, Geerjanne den Hartog of Sandra Beugel.
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878

Socialize met CINOP