Nieuws

Jaren

Succesvolle start Landelijk Netwerk Niveau 2 breed opleiden

Naam afbeelding

07 april 2016

Op 31 maart 2016 is het Landelijk Netwerk Niveau 2 (N2) breed opleiden gestart. Centrale vragen voor de deelnemers zijn: hoe kunnen we het onderwijs voor de N2 doelgroep het beste inrichten? Wat hebben studenten en werkgevers daar aan? En hoe zorgen we dat de brede N2 opleiding niet kannibaliseert op de ‘reguliere’ N2 opleidingen?
 
De grote interesse vanuit de mbo-instellingen in het netwerk bevestigt dat het thema N2 breed opleiden volop in de belangstelling staat. Nu al hebben zich 18 deelnemers van 14 verschillende scholen aangesloten bij het netwerk.
 
Redenen voor deelname zijn:
  • Behoefte aan het delen van ideeën, best practices, aanpakken en valkuilen
  • Handen ineen slaan om meer voor elkaar te krijgen op dit vraagstuk, ook richting OCW/MBO-raad
  • Vanuit breder perspectief werken aan het gemeenschappelijke doel: het goed opleiden van de Niveau 2 doelgroep en hun kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk maken.


Tijdens de kick-off bijeenkomst stond kennismaking centraal. Op welke manieren zijn de leden nu bezig met dit vraagstuk, hoe breed/smal is wenselijk, wanneer is de implementatie gepland en welke vragen zijn cruciaal in het uitstippelen van de koers van de Niveau 2 opleidingen binnen de instelling?

Interessante verschillen zijn:
  • Richten we ons op doorstroom Niveau 3 of op de doorstroom naar arbeidsmarkt op niveau 2?
  • Volgen alle leerlingen het brede(re) programma? Of is dat een keuze (en wie maakt die keuze wanneer)?
  • Positioneer je de opleiding apart, met ook een apart docententeam of (juist) niet?
In de tweede netwerkbijeenkomst op 16 juni 2016 gaan we dieper in op het vraagstuk hoe het werkveld gediend is met een brede N2 opleiding en hoe we bedrijven kunnen informeren en/of inspireren. Verder komt het thema dubbel kwalificeren aan bod (inhoudelijk).


 
Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP