Nieuws

Jaren

Succesvol implementeren flexibel onderwijs voor volwassenen

Naam afbeelding

12 juli 2016

In het najaar van 2016 start CINOP Advies i.s.m. het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) een nieuwe leergang voor projectleiders en -managers van de pilot flexibilisering in het hoger onderwijs. Vanaf nu kunt u zich aanmelden.

In de Leergang Flexibilisering HO bieden wij handvatten om de juiste balans te vinden tussen visie/ambitie, externe oriëntatie en inhoud. Na afloop heeft u een actieplan om de implementatie van flexibele leerroutes binnen uw eigen onderwijsinstelling succesvol vorm te geven.

Vraagstukken
De Pilot Flexibilisering HO geeft een impuls aan het creëren van flexibele leerwegen voor volwassenen. Vanaf januari 2016 zijn veel ho-instellingen bezig met de inrichting en uitvoering en buigen zich over vraagstukken zoals:

  • Hoe gebruiken we deze pilot als impuls voor innovatie?
  • Hoe creëren we draagvlak voor de pilot op de verschillende niveaus?
  • Op welke manier kunnen nieuwe doelgroepen aantrekken?
  • Optimale balans tussen centrale sturing vs. eigenheid van opleidingen?
  • Welke inrichtingsprincipes worden gehanteerd?

Globale opzet
De leergang is opgebouwd uit 4 cursusdagen waarin een inhoudelijk thema centraal staat gecombineerd met een veranderkundige aanpak. Onder leiding van een vaste procesbegeleider worden (externe) experts ingeschakeld voor state-of-the art kennis. Daarnaast maken de deelnemers een eigen actieplan en zijn er tussendoor  intervisiemomenten om ervaringen uit te wisselen.

Meer weten
In deze leaflet leest u alles over de opzet van het programma, de cursusdagen en praktische informatie over kosten, tijden en locatie. U kunt ook direct contact opnemen met Tijs Pijls, 06-10015878, tpijls@cinop.nl of Sandra Beugel, 06-51347470, sbeugel@cinop.nl. De kick-off van de leergang staat gepland op 13 september 2016. 

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878

Socialize met CINOP