Nieuws

Jaren

Een kwestie van kiezen met de FlexScan

Naam afbeelding

04 november 2016

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. In de zin van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen heeft CINOP, in samenwerking met enkele hogescholen, de Flex-scan ontwikkeld.

Heeft u naar ons webinar gekeken op 8 november 2016?
Hier vind u de
terugkijklink en de slides.Hoe breed gedragen de roep om flexibilisering ook is, voor veel onderwijsinstellingen is de vormgeving hiervan nog een lastige opgave. Zeker als bedacht wordt dat de diversiteit binnen de doelgroep studenten en volwassen leerders alsmaar toeneemt. Denk aan sociaal culturele verschillen, reeds opgedane (werk)ervaringen, persoonlijke leerstrategieën, thuissituatie, etc.

De kans om hier succesvol stappen in te zetten is vele malen groter alle betrokkenen een gedeeld beeld hebben over het waarom en wat flexibilisering van onderwijs moet opleveren.

Onze definitie van flexibel onderwijs:

Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden (diversiteit doelgroep, behoefte werkveld, team en organisatie) en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Flexibiliseren van onderwijs kan voor veel partijen wat opleveren:

Arbeidsmarkt Opbrengst
Vraagt om wendbaarheid, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, om ‘just in time’ en ‘just enough’ onderwijs. Meer tevredenheid bedrijfsleven dat:
 • starters direct in kan zetten
 • zittende medewerkers efficiënt kan ‘opscholen’
Studenten Opbrengst
Groeiende diversiteit binnen de studentenpopulatie. Daarbij willen studenten gezien worden en hun talenten benutten. Hogere tevredenheid studenten, die gemakkelijker kunnen studeren door aanpassing op hun behoeften en mogelijkheden.
Onderwijs Opbrengst
Uitval, vertraging komen vaak voor. Ook de werkdruk van docenten is groot. Uitval en vertraging vermindert en docenten krijgen meer professionele ruimte.

Flex-scan: waar staat uw school? 
De Flex-scan van CINOP is ontwikkeld op basis van het onderzoek van de commissie Maatstaf en helpt onderwijsinstellingen te komen tot weloverwogen besluitvorming over flexibilisering van onderwijs. De Flex-scan kan op team-, sector- en/of organisatieniveau worden afgenomen en levert (letterlijk) een beeld op van de huidige situatie, ambitie, visie en toekomststrategie rondom het flexibiliseren van het onderwijs.

De scan zoomt in op acht aspecten:
 1. Informatievoorziening en voorlichting
 2. Intake
 3. Onderwijsleeromgeving
 4. Begeleiding
 5. Deskundigheid docenten
 6. Toetsing en validering
 7. Certificaten en diploma’s
 8. Onderwijslogistiek


Voorbeeld score:


Op basis van deze aspecten ontstaat een onderbouwd beeld van hoe flexibel uw onderwijs is. Is er sprake van:

 1. Standaardisatie
 2. Standaard voor maatwerk (individueel)
 3. Standaardisatie op maat (keuzes op basis van standaarden)
 4. Flexibele/gepersonaliseerde leerwegen
De Flex-scan geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:
 • Ambitie: wat is de ambitie van de instelling en de opleiding met betrekking tot flexibel onderwijs?
 • Gezamenlijk beeld over flexibilisering: komt de door docenten, studenten en het werkveld ervaren flexibiliteit overeen met de ambitie van instelling en opleiding?
 • Verkenning van het vervolg: wat is een passende route of vervolgaanpak om het onderwijs meer studeerbaar en flexibel te maken?

Geïnteresseerd in de Flex-scan?
De Flex-scan is een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken instrument dat u op team-, sector- en/of organisatieniveau binnen uw schoolorganisatie in kunt zetten.

In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is ook een deeltijd-variant van de Flex-scan ontwikkeld rondom de pilots flexibilisering HO.

Gereduceerd tarief tot 1 december 2016
Speciaal voor de kijkers van het webinar over flexibilisering hebben we tot 1 december 2016 een aantrekkelijk aanbod om de Flex-scan af te nemen tegen gereduceerd tarief. Van 4.500 euro voor 3.150 euro (exclusief btw en reiskosten). Dit is een korting van 30% op de normale prijs.

Het aanbod bevat:

 • In-take, afstemmen planning, etc.
 • Afnemen van Flex-scan voor een groep (van maximaal 15 personen)
 • Verwerking van de bevindingen in een bondige rapportage
 • Plenaire bijeenkomst met terugkoppeling, wensen en mogelijkheden
 • Eindrapportage met advies over de te kiezen route en stappen
 • Bespreking rapport en uitkomsten met opdrachtgever

Leergang
Wellicht ook interessant: in januari 2017 start CINOP Advies i.s.m. het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) een Leergang Flexibilisering HO voor projectleiders/managers van de pilot flexibilisering in het hoger onderwijs.

In de leergang bieden wij handvatten om de juiste balans te vinden tussen visie/ambitie, externe oriëntatie en inhoud. Na afloop heeft u een actieplan om de implementatie van flexibele leerroutes binnen uw eigen onderwijsinstelling succesvol vorm te geven

Meer informatie? 
Neem contact op met Sandra Beugel,  06-51347470, sbeugel@cinop.nl

Zoeken

Contactpersoon

 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP