Nieuws

Jaren

CINOP Lentesessie 2017 | Hartenkreten aan de politiek

Naam afbeelding

14 maart 2017

Hoe kun je als (beroeps)onderwijs een rol spelen in het slechten van de tweedeling in de samenleving? Een intrigerende vraag die centraal stond tijdens de CINOP Lentesessie 2017 in Den Haag. Het antwoord werd gegeven in zeven ‘hartenkreten’ die samen de boodschap vormen voor de aankomende parlementariërs. De bouwstenen kwamen tot stand door gesprekken en praktijkverhalen van Jack de Vries, Tanja Jadnanansing (Albeda College), Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam), Saskia Grotenhuis (OS Bijlmer), Monique Turkenburg (SCP), Ingrid Christoffels (ecbo), Mariëtte Hamer (SER) en Ton Heerts (MBO Raad). Dit alles onder begeleiding van Henny Morshuis (CINOP).

Bekijk hier:
Pamflet met uitgewerkte hartenkreten
Fotoalbum (van Margot van Brakel)
Visueel verslag (van Corine Matser)
Livestream deel 1 en deel 2 (van Nieuwspoort)

In de pers: MBO Today en Scienceguide

‘Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen’ (citaat: Nelson Mandela). Zo’n 170 bezoekers uit de brede wereld van het beroepsonderwijs trachten dit adagium kracht bij te zetten tijdens de CINOP Lentesessie op 10 maart 2017 in Nieuwspoort (Den Haag). Tijdens deze derde editie wil CINOP ideeën, voorstellen en oplossingen genereren voor de politieke beleidsagenda die de maanden erna tot stand zal komen. De hamvraag daarbij: hoe kun je met (beroeps)onderwijs als wapen de tweedeling in onze maatschappij tegengaan?

Kansenongelijkheid
Want ja, er is een tweedeling. Een sociale scheidslijn tussen hoog- en laaggeschoolden, die zijn sporen nalaat op scholen, opleidingen en de arbeidsmarkt. Onderzoek legt een forse kansenongelijkheid bloot, zo vertellen Monique Turkenburg (SCP) en Ingrid Christoffels (ecbo). In tien minuten tonen ze in feiten en cijfers het topje van de ijsberg. Zo krijgen leerlingen met hoogopgeleide ouders bij gelijke prestaties een hoger advies en kinderen met laagopgeleide ouders een lager advies. Verder is bijvoorbeeld de werkloosheid drie keer zo hoog bij laagopgeleiden.

Goede (voor)beelden
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden: goede (voor)beelden en praktijkverhalen die laten zien dat het onderwijs kan bijdragen aan het slechten van de ongelijkheid. Zij dienen vandaag als bouwstenen voor de boodschap aan de politiek. Politiek strateeg Jack de Vries vormt daarbij de toetssteen: aan hem is onder meer de taak toebedeeld te beoordelen of dit de (voor)beelden zijn die impact kunnen hebben op onze politici. Om als sector in het vizier te komen moet je in elk geval zorgen voor relevantie, belofte en bewijs. Denk in coalities en creëer de beste beelden. Trek in gezamenlijkheid op naar de politiek en vind een haakje, aldus de Vries.Uit de praktijk
De bouwstenen die de bezoekers vervolgens aangereikt krijgen, kennen vele gedaanten. Zo is er een mooi voorbeeld van Saskia Grotenhuis van OSB Bijlmer, een onderwijsinstelling die tegen de stroom in koos een brede scholengemeenschap te blijven, zodat leerlingen van alle niveaus samen met en van elkaar kunnen leren (brede brugklassen). Of er is een vurig pleidooi, zoals dat van Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam), die onder meer stelt dat het onderwijs zich niet zo veel moet aantrekken van wat er in Den Haag gebeurt, maar zich beter kan focussen op pedagogisch vakmanschap. En – misschien wel het meest treffend – is het praktijkverhaal in de vorm van studentenervaringen. Debet hieraan is Tanja Jadnanasing (oud-Kamerlid en nu Albeda College). Zij laat drie studenten vol passie vertellen over het belang van empowerment (een lesmodule bij Albeda). De strekking: gelijke kansen ontstaan als je ervoor zorgt dat je stevig in je schoenen staat en vanuit die houding op zoek gaat naar je kwaliteiten. Kort samengevat: luisteren, empathie, feedback en flexibiliteit (LEFF).Leven Lang Ontwikkelen
Geïnspireerd door deze (voor)beelden, nemen Mariëtte Hamer (SER) en Ton Heerts (MBO Raad) het stokje over. Ook zij dragen oplossingen aan om de tweedeling tegen te gaan. Hamer pleit voor een cultuurverandering: onze kinderen zouden al op hun 2e moeten leren dat leren leuk is en dat je dit je hele leven lang kan doen. Dat je niet moet denken vanuit je onmogelijkheden, maar juist je kansen kunt (blijven) ontdekken. Er moeten voorzieningen komen om kinderen al heel vroeg samen te brengen en samen te laten leren, vindt Hamer. Heerts vult deze gedachte aan: als de regering straks veel geld in het onderwijs wil steken, laat het dan vooral in het basisonderwijs zijn. Ook als MBO Raad voorzitter is zijn verklaring toch logisch: hoe beter het basisonderwijs ervoor kan zorgen dat iedereen zijn of haar niveau kan halen, hoe minder reparatiewerk er in het mbo nodig is. Verder vindt hij dat er zeker geïnvesteerd moet worden in 138.000 kwetsbare jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar, die de boot dreigen te missen (i.e. het Perspectiefpact).

Hartenkreten
Er komen nog diverse oplossingen langs, zoals warme overdracht en soepele overgangen tussen VO – V(MBO) en HBO, meer maatwerk en kleinere klassen. Blijf maximaal investeren tot je 27e en zoek elkaar op (inde regio). Alles wordt ter plekke opgetekend in de vorm van zeven hartenkreten. De kaart waarop deze cris de coeur staan wordt vervolgens symbolisch aangeboden aan Kamerlid Rik Grashoff (onderwijswoordvoerder GroenLinks). Dit ‘luchtige manifest’ dient als input voor het regeerakkoord. De hip-hopdansers van Stichting Aight sluiten de middag af met een spetterend optreden. Na de verkiezingen gaat CINOP bij alle (nieuwe) onderwijswoordvoerder langs met een uitgewerkte versie van de hartenkreten. Dit vanuit de overtuiging dat het (beroeps)onderwijs een rol wil én kan spelen bij het tegengaan van kansenongelijkheid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In 2017 is CINOP 20 lentes jong
Geworteld in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, zijn we trots op waar we vandaag de dag staan: een onafhankelijke, eigentijdse en maatschappelijke onderneming voor een leven lang leren. Ook in de toekomst blijven we geloven dat elk talent tot bloei kan komen en mensen zich ontwikkelen en groeien door te leren. Op school, op het werk en in de samenleving. Zullen we er samen werk van maken?

CINOP Lentesessie
De lentesessie is een jaarlijkse bijeenkomst rond de eerste lentedag waarin wij met het veld en relaties de dialoog aangaan over uitdagingen in de wereld van beroepsonderwijs en een leven lang leren. De bijeenkomst is een initiatief van de verschillende werkeenheden binnen onze organisatie: CINOP Advies, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, CINOP Global, Nationaal Agentschap Erasmus+ (mbo-ve), Expertisecentrum handicap + studie, NP Leven Lang Leren.
Zoeken

Socialize met CINOP