Nieuws

Jaren

Co-creatie met HAN levert Flex-scan voor deeltijdopleidingen HBO

Naam afbeelding

15 maart 2017

Te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijdonderwijs, zo luidt de uitkomst van het onderzoek van de Commissie Rinnooy Kan. De ambitie is dat in 2020 vijftig procent van de Nederlandse bevolking minimaal hbo-niveau bereikt. Hogescholen worden uitgedaagd om deeltijdonderwijs te flexibiliseren en passende leerarrangementen te ontwikkelen. Maar hoe flexibel is jouw opleiding? Hoe meet ik hoe flexibel een student het onderwijs vindt? En wat is de ambitie van mijn opleiding? De Flex-scan, een co-creatie van de HAN en CINOP, geeft antwoord op deze vragen.

Flex-scan deeltijdopleidingen experimenten Leeruitkomsten
De HAN en CINOP hebben een Flex-scan DT ontwikkeld, specifiek voor het meten van de flexibiliteit van deeltijd en duale opleidingen binnen de experimenten leeruitkomsten.

Met de scan wordt de ervaren flexibiliteit van onder andere docenten, studenten en werkveld gemeten op zeven aspecten die relevant zijn binnen de experimenten leeruitkomsten:
 1. Informatievoorziening en voorlichting (aan studenten)
 2. Intake, onderwijsleervragen achterhalen en onderwijsovereenkomst opstellen
 3. Onderwijsleeromgeving, planning, beschikbare middelen, technische infrastructuur, pedagogisch-didactisch model
 4. De professionals: begeleiding, blended learning, contact
 5. Toetsing en validering, leerwegonafhankelijk toetsen
 6. Certificaten en diploma’s
 7. Onderwijslogistiek

Op basis van deze aspecten ontstaat een onderbouwd beeld van hoe flexibel een deeltijdopleiding is. Is er sprake van:
 1. Standaardisatie?
 2. Standaard voor maatwerk?
 3. Standaardisatie op maat?
 4. Volledig flexibele/gepersonaliseerde leerwegen?


Wat levert de Flex-scan deeltijdopleidingen op?
De Flex-scan geeft antwoord op de volgende aspecten:
 • Ambitie van de instelling en de opleiding met betrekking tot flexibel deeltijdonderwijs?
 • Gezamenlijk beeld over flexibilisering van deeltijdonderwijs: komt de door docenten, studenten en werkveld ervaren flexibiliteit overeen met de ambitie van instelling en opleiding? 
 • Verkenning van het vervolg: een passende route voor een vervolgaanpak om het onderwijs meer studeerbaar en flexibel te maken.
 • Spinnenwebdiagram van de ist en soll situatie.
 • Indicaties over haalbaarheid en uitvoerbaarheid van flexibel deeltijd onderwijs.

Geïnteresseerd in afnemen van de Flex-scan DT?
Binnen de experimenten Leeruitkomsten is het essentieel studenten en werkveld expliciet te bevragen op de door hen ervaren flexibiliteit, omdat dit één van de hoofddoelstellingen van de experimenten is.
De Flex-scan kan op verschillende manieren worden afgenomen en biedt heldere aanknopingspunten voor het gesprek met zowel studenten als het werkveld:
 • Bewustwording flexibiliteit: groepsgesprek aan de hand van Flex-scan.
 • Quickscan flexibiliteit.
 • Meten van de flexibiliteit van één opleiding. Resultaat wordtn zichtbaar gemaakt in een spinnenwebdiagram, korte notitie gevolgd door een gesprek.
 • Meting van de ontwikkeling van de flexibiliteit (meerdere metingen in een bepaalde periode).
Afhankelijk van uw wensen maken wij graag een voorstel op maat.

Meer informatie?
Neem contact op met CINOP: Tijs Pijls, tpijls@cinop.nl of HAN: Fokke Aukema, Fokke.Aukema@han.nl.

 

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878

Socialize met CINOP