Nieuws

Jaren

Netwerk Flexibilisering mbo van start

Naam afbeelding

16 juni 2017

In navolging op ons webinar en de netwerkbijeenkomst over Flexibel onderwijs, start CINOP Advies in oktober 2017 het Netwerk Flexibel Onderwijs mbo!

Vanuit diverse hoeken wordt de roep om flexibilisering in het onderwijs groter. Niet alleen om recht te doen aan verschillen tussen studenten, maar ook om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken en een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Containerbegrip
Alleen, wat we verstaan we precies onder flexibel onderwijs? Gaat het dan om het bieden van keuzemogelijkheden? Of het geven van meer invloed op de eigen leerroute? Of juist om meer maatwerk te leveren vanuit passend onderwijs? Of gaat meer om de logistieke aspecten om het onderwijs organiseerbaar en betaalbaar te maken.

In het Netwerk Flexibilisering mbo gaan we (aan de hand van de systematiek van de FlexScan), het begrip flexibilisering concreter vorm en inhoud willen geven. Om van daaruit implementatie in de praktijk te versterken.

Van start!
Het netwerk gaat in oktober 2017 van start. Momenteel hebben diverse scholen zich aangemeld, waaronder Noorderpoort, Deltion College, ROC van Amsterdam, ROC Landstede, ROC Friese Poort, ROC TOP en ROC West Brabant. Deelnemers zijn docenten, managers en onderwijskundig adviseurs die allemaal bezig zijn met flexibilisering.

In het netwerk staat uitwisseling, kennisdeling, best practices en handvatten/tools rondom het vergroten van de flexibiliteit in het mbo centraal, zodat het een netwerk van, voor en door het mbo is.

Hoe werkt het netwerk?

 • Het netwerk komt 4x per jaar bijeen in de middag.
 • Het netwerk is van, voor en door de leden
 • Bijeenkomsten zijn op de onderwijsinstellingen van de deelnemers. 
 • Netwerk is gericht op uitwisseling, kennisdeling, informeren en inspireren.
 • Leden bepalen zelf de agenda, CINOP heeft faciliterende en begeleidende rol.
 • Het netwerk is gericht op een mix van leidinggevenden, docenten, ontwikkelaars, medewerkers dienst onderwijs/facilitaire dienst.
 • In het netwerk gebruiken we een ELO ter ondersteuning van het proces.

Data
Het netwerk vindt plaats in schooljaar 2017-2018:

 • 1e bijeenkomst: donderdag 5 oktober 2017
 • 2e bijeenkomst: donderdag 14 december 2017
 • 3e bijeenkomst: donderdag 8 maart 2018
 • 4e bijeenkomst: donderdag 24 mei 2018

Deelname en kosten
De kosten voor lidmaatschap bedragen €500,- per deelnemer.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk? Neem dan contact op met Judith Streekstra (jstreekstra@cinop.nl). Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl) of Hans Dekker (hdekker@cinop.nl).  

Zoeken

Contactpersoon

 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP