Nieuws

Jaren

CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject

Naam afbeelding

20 september 2017


CINOP Advies laat docenten flexibel onderwijs ervaren: blended en op basis van leeruitkomsten.

Afgelopen zomer heeft een enthousiaste groep ontwikkelaars van Avans Deeltijd en CINOP gewerkt aan de ontwikkeling van een flexibel BDB-traject (basiskwalificatie didactische bekwaamheid). In september start de eerste groep deeltijddocenten met hun professionalisering richting meer flexibel onderwijs via dit BDB-traject.

Doel is om goed voorbereid te zijn om de start van de flexibele deeltijdopleidingen.

  • Wat komt er kijken bij een flexibel opleidingstraject, dat fundamenteel anders is dan een reguliere voltijd opleiding?
  • Wat vraagt dit van de rol van de docent om gepersonaliseerd onderwijs te kunnen verzorgen?

 

Aansluiten bij de pilot flexibilisering deeltijdonderwijs

Aanleiding voor Avans voor de aanscherping van het huidige BDB-traject is de deelname aan pilot flexibilisering Hoger Onderwijs. Daarin staat de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht onderwijs centraal. In de pilot flexibilisering HO wordt geëxperimenteerd met leeruitkomsten, validering van eerder opgedane kennis en vaardigheden en het creëren van flexibele leerroutes in een blend van werkplek leren, online leren en contactonderwijs. Avans doet met alle deeltijdopleidingen aan de pilot mee.

 

Deeltijddocenten ervaren gepersonaliseerd leren in hun opleidingstraject;

Maarten Bremer, directeur Avans deeltijd: “Om onze deeltijddocenten mee te nemen in de mindshift richting flexibel onderwijs, is het BDB-traject volgens dezelfde principes ontworpen als die in de pilots flexibilisering centraal staan. Het vernieuwde BDB-traject sluit dan ook naadloos aan bij de visie, uitgangspunten en kaders van de pilots flexibilisering”.

In de recente analyse van de NVAO en de Inspectie komt naar voren dat aandacht voor de professionalisering van docenten cruciaal is voor het welslagen van de pilots. Dit flexibele BDB-traject biedt een goede oplossing voor de professionalisering van docenten vanuit het uitgangspunt ‘practice what you preach’. Het doel hiervan is drieledig:

  • de deeltijddocenten ervaren wat het als student inhoudt om een opleiding meer flexibel en gepersonaliseerd te kunnen volgen;
  • zij onderzoeken wat een flexibele opleiding van docenten/begeleiders vraagt;
  • en zij werken zo aan hun didactische bekwaamheid.

Een mooi vliegwiel dus om de gewenste onderwijsverandering tot stand te brengen.

 

Lees hier meer over flexibele leerroutes.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Avans en CINOP hebben dit flexibele BDB-traject ontwikkeld vanuit de ambitie dat dit traject ook door andere hogescholen gebruikt kan worden voor de professionalisering van docenten. Zowel voor docenten die hun basiskwalificatie didactiek en examinering nog moeten halen als docenten die werken binnen de flexibele deeltijdopleiding biedt dit traject een krachtige aanpak om de kwaliteit van de docenten te verhogen volgens een hbo-gecertificeerd traject.


Wilt u meer weten over wat de mogelijkheden zijn voor uw instelling?

Neem dan contact op met Tijs Pijls (tpijls@cinop.nl) of Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl).

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Socialize met CINOP