Nieuws

Jaren

Portretten mbo niveau 2 breed opleiden

Naam afbeelding

28 november 2017

De niveau 2-opleidingen staan onder druk. Niet alleen is de uitval binnen deze doelgroep vaak hoog, ook het arbeidsmarktperspectief is zowel landelijk als regionaal een aandachtspunt. Dat het belang en betrokkenheid groot is blijkt wel uit het landelijk netwerk niveau 2 breed opleiden (N2B) dat in januari 2018 haar vierde jaar ingaat. Inmiddels bestaat het netwerk uit 26 leden van 19 mbo-instellingen.


Ook in het SER-rapport ‘werkend leren biedt goed toekomstperspectief: november 2017’ wordt gewezen op het belang dat mbo-studenten van niveau 2 breed moeten worden opgeleid; aandacht voor skills en bredere beroepsvaardigheden als basis voor het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van een leven lang ontwikkelen. Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan en de arbeidsconjunctuur is op niveau 2 gevoelig. Om flexibel en wendbaar te kunnen acteren binnen deze dynamiek is leven lang ontwikkelen voor deze doelgroep cruciaal voor duurzame inzetbaarheid. 

 

Portretten

De ervaringen en best practices van het netwerk, worden momenteel uitgewerkt aan de hand van een beperkt aantal portretten over hoe je N2B-onderwijs vorm kunt geven. Deze portretten worden met voorbeelden en ervaringen samengesteld door studenten van Universiteit Tilburg. Zij lopen stage bij CINOP en voeren deze activiteit uit in het kader van het Honors program waarvoor zij zijn geselecteerd. Zij helpen door hun bijdrage het verhaal van het netwerk N2B-opleiden voor het voetlicht te brengen zodat dit als inspiratie kan dienen voor andere scholen. Want dat breed opleiden voor mbo veel kansen biedt is wel duidelijk. Inmiddels zien we dat deze ontwikkeling van het verbreden van opleidingen ook speelt binnen niveau 3 en niveau 4.

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP