Nieuws

Jaren

Alfa College herijkt onderwijsvisie met FlexScan mbo

Naam afbeelding

19 december 2017

Op 27 november heeft het cluster Business van het Alfa College een start gemaakt met het herijken van hun onderwijsvisie. De aanleiding is hiervoor is tweeledig.

Allereerst speelt de ervaring dat de huidige opleidingsprogramma's soms onvoldoende recht doen aan de verschillen tussen studenten (leeftijd, ervaring, voorkennis). Daarnaast speelt het besef dat deze verschillen groter gaan worden, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen binnen het vmbo (profielen en keuzedelen) waarbij deze studenten al delen van een mbo-programma behaald kunnen of zullen hebben. Opleidingsmanager Jan Voortman wil daarom de flexibiliteit van programma’s verhogen om zo meer maatwerk te kunnen leveren.

Maatwerk

Om meer maatwerk te kunnen leveren heeft Jan Voortman binnen het cluster Business de FlexScan mbo ingezet. De FlexScan (ontwikkeld in samenwerking met Deltion College) is een instrument dat helpt om het goede gesprek te voeren over de ervaren én gewenste flexibiliteit van het onderwijs.

Studiedag

Voorafgaand aan de studiedag hebben ruim 50 docenten 80 studenten de FlexScan digitaal ingevuld. Op de studiedag was de rapportage uit de FlexScan de gespreksleidraad. Er werd ingegaan in het verhaal achter deze scores. Studenten en docenten gingen met elkaar in gesprek over de resultaten van beide groepen. Hieronder een voorbeeld.  

 

 

De FlexScan kent vier scenario’s van Flexibilisering. Op de studiedag bleek dat zowél studenten als docenten het onderwijs willen ontwikkelen richting scenario 3:‘het persoonlijke leerarrangement’.  

De studiedag leidde niet alleen tot gezamenlijke beelden over de ontwikkelrichting. Aan het eind van de dag lagen er concrete projectvoorstellen vanuit de docententeams om in september 2018 flexibeler te kunnen opleiden.

Aan de slag met de FlexScan voor het mbo? 
Klik op onderstaande button voor het aanvragen van een inlogcode.

Meer informatie?

Wilt u het onderwijs ook zó inrichten dat dit meer inspeelt op verschillen tussen studenten en daarmee het onderwijs beter passend voor hen maken? En wilt u weten hoe de FlexScan daarbij kan helpen? Neem dan contact op met Hans Dekker (hdekker@cinop.nl) of Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl)

  

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Downloads

Contactpersoon

 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP