Nieuws

Jaren

CINOP Lentesessie 2018 | Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht

Naam afbeelding

26 april 2018

Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht
Wat is er nodig zodat onderwijs écht een baanbrekende en vernieuwende rol kan spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat?

Ruim 220 professionals uit de wereld van het beroepsonderwijs (zoals onderwijsmakers, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, bestuurders) waren aanwezig bij de CINOP Lentesessie op 29 maart jl. bij Theater Zuilen te Utrecht.

Met toonaangevende sprekers werd ingegaan op hoe onderwijs écht een baanbrekende en vernieuwende rol kan spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat, oftewel flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht. Ook de praktijk komt aan bod met aansprekende voorbeelden van flexibel beroepsonderwijs.

Studenten van het Albeda College verzorgden intermezzo’s met dans en zang. Studenten van de Dutch Filmers Academy maken, als praktijkopdracht voor hun opleiding, een verslag van de CINOP Lentesessie met beeld en geluid.


Vervolgactiviteiten flexibilisering

Aan het eind van de Lentesessie zijn drie initiatieven gepresenteerd rond flexibilisering die CINOP samen met betrokkenen uit onderwijs, branches en overheid wil inrichten en uitvoeren. Schrijf u in bij een of meerdere initiatieven waarvoor u benaderd wilt worden om hier verder bij betrokken te worden. Via 'meer informatie' leest u meer over details van de initiatieven. 

  1. Flexlab - flexibel onderwijs | meer informatie
  2. Onderzoek flexibilisering | meer informatie volgt
  3. Studiereis flexibilisering | meer informatieFlexibel onderwijs: je kunt niet slim zijn tegen je zin!
Keynote spreker Professor Dr. Joseph Kessels (hoogleraar-emeritus HRD aan de Universiteit Twente en Educational Leadership aan de Open Universiteit) nam de deelnemers mee in zijn visie op onderwijs dat lerenden helpt om vakbekwaam te worden, een sterke leeridentiteit te ontwikkelen en hun geloof in eigen kunnen te stimuleren. Autonomie en nieuwsgierigheid zijn daarbij sleutelwoorden. Hij schetste een vergaand perspectief op toekomstig onderwijs in een wereld van Leven Lang Leren.

Presentatie Joseph Kessels


Praktijkcasus: organiseren van flexibiliseren bij de HAN; lessons learned
Fokke Aukema vertelde over zijn voormalige functie als Programmamanager Deeltijdonderwijs bij de HAN. Hier was hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van flexibilisering van het onderwijs voor werkenden. In 2017 Kreeg Fokke een eervolle vermelding in de ScienceGuide als een van de Top-10 'influencers' in het hoger onderwijs. Momenteel is Fokke werkzaam als Sectorhoofd Staf Politieacademie waar hij onder meer verantwoordelijk is voor onderwijs, bedrijfsvoering, examinering en internationalisering.

Presentatie Fokke Aukema

>


Praktijkcasus: flexibel leren in de bouw een hybride leeromgeving

Door samen met (bouw)opleidingsbedrijven de 'omgekeerde leerweg' in te richten zijn flexibele leerroutes ontwikkeld die het mogelijk maken om in een hybride leeromgeving op te leiden. Een leerconcept dat al jaren succesvol is voor de Deltion bouwopleidingen. Wekelijkse instroom- en doorstroommomenten, van BOL naar BBL, van BBL naar BOL, variabel tempo, theorie aansluitend op praktijk, examineren in de beroepspraktijk, flexibele examenmomenten in praktijk en theorie, ... en binnen de huidige regelgeving! Geert Tjarks (team Bouw, Deltion College) belichtte de praktijk en de fundamenten onder dit bewezen succesvolle concept.

Presentatie Geert Tjarks

 


Praktijkcasus: via
waarderen en valideren naar versneld kwalificeren
Defensie is in de afgelopen tijd intensieve samenwerkings-relaties aangegaan met het mbo-onderwijs voor het vormgeven van opleidingen voor zowel de in-, door- als uitstroom. Op dit vlak worden vele vernieuwende projecten uitgevoerd. In zijn bijdrage gaat Fred Kuijpers (ministerie van Defensie) met name in op het project Waarderen & valideren. Dit project is ontstaan vanuit de wens om via een versnelde route een civiel mbo-diploma te kunnen behalen. Dit draagt zowel bij aan in-, door- als uitstroom. Interne defensiediploma’s en defensiegerichte werkervaring worden vergeleken met civiele mbo-opleidingen. Na een uitgebreid waarderingsproces en validatie, door extern examenbureau Cito en de examencommissies van de zeven roc’s, kunnen de interne defensiediploma’s en/of defensiegerichte werkervaring vrijstellingen en/of versnellingen opleveren binnen de civiele mbo-opleidingen. Dit stelt militairen en burgers, werkzaam bij Defensie, in staat om in versneld tempo een civiel mbo-diploma te behalen. De komende jaren worden door Defensie soortgelijke trajecten met het hbo opgezet. Kuijpers belichtte deze aanpak die ook binnen andere sectoren (denk aan Zorg en Onderwijs) kan bijdragen aan versnelde inzetbaarheid.

Presentatie Fred Kuijpers 

Zoeken

Socialize met CINOP