Nieuws

Jaren

Netwerk niveau 2 breed opleiden

Naam afbeelding

27 juni 2018

Het netwerk niveau 2 breed opleiden streeft naar kwalitatieve uitwisseling tussen deelnemende scholen die bezig zijn met het ontwerpen van brede opleidingen. Het netwerk is in 2015 opgericht door CINOP en bestaat uit een jaarlijks wisselende samenstelling van mbo-instellingen. Verzorging van goed onderwijs voor de niveau 2-opleidingen stond daarbij centraal. Tot nu toe hebben 18 mbo-instellingen deelgenomen aan het netwerk. Als strategisch partner in leren faciliteert CINOP de kennisdeling en uitwisseling tussen de scholen die op dit vraagstuk actief zijn.  

Evaluatie en monitoring effecten van breed opleiden

Tijdens de bijeenkomst op 31 mei 2018 stond het thema evaluatie en effectmonitoring centraal. Mbo-Rijnland presenteerde hun aanpak waarop zij, vanuit hun Research Lab, invulling hebben gegeven aan het doen van onderzoek naar de impact van breed opleiden, gecombineerd met een hybride onderwijsmodel.

Met het onderzoek gedaan zijn de volgende aannames getoetst:

  • Door deze manier van onderwijs vallen studenten op niveau 2 minder uit​.
  • Studenten zijn gemotiveerder door leren in de praktijk​.

Onderzoeksopzet

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruikgemaakt van bestaande onderzoeken en onderzoeksinstrumentaria, zoals het onderzoek naar betrokkenheid en motivatie (Elffers2011), de Self Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) en het onderzoek naar sleutels voor effectief innoveren (CINOP 2007).

Vanuit het onderzoek zijn de volgende succesfactoren naar voren gekomen:

  • Een goede intake en eerlijke voorlichting over de opleiding (verwachtingen managen) is cruciaal.
  • Docenten die enthousiast zijn over het concept van de opleiding, brengen dit vaak ook over op studenten.
  • De tweedeling van Entree en niveau-2 is er in de praktijk eigenlijk niet; ze kunnen prima met elkaar in één klas functioneren.
  • Studenten van de Start Up voelen zich werknemer in plaats van 'gewone stagiaire‘. Dat motiveert enorm.
  • Hybride concept, werknemersvaardigheden en houding aanleren in de praktijk.
  • LOB en coachgesprekken zijn belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te vergroten, autonomie op de eigen doelen.
  • Studenten leren reflecteren en zijn zich daardoor meer bewust van wat/hoe/waarom ze leren.
  • Flexibiliteit is belangrijk (gedrag docenten én organisatie) om studenten op maat te begeleiden met vervolgstappen (werk en/of vervolgopleiding). 

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP