Nieuws

Jaren

Voor wie is de titel meesterverkoper?

Naam afbeelding

23 augustus 2018

Na de titel meesterslager komt er ook een persoonlijke titel voor het verkooppersoneel in de slagerij. Zij moeten de titel Meesterverkoper gaan behalen, de hoogst haalbare titel. Het project is een initiatief van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf. CINOP ondersteunt bij de stapsgewijze ontwikkeling en organisatie van alle noodzakelijke activiteiten die horen bij de inrichting van een meestertitel.

Selectiecriteria – voorwaarden voor deelnemers
Om mee te kunnen doen om de titel meesterverkoper te behalen gelden de volgende criteria:

  • Ervaring met verkopen in de slagerijbranche. Het belangrijkste selectiecriterium om deel te kunnen nemen aan de meesterproef is dat de kandidaat ervaring heeft als verkoper in de slagersbranche. Dat kan zijn omdat de kandidaat opgegroeid is in het slagersbedrijf of ingestapt is. Diploma’s zijn niet vereist maar wel gewenst. Dat geldt ook voor referenties: niet vereist maar wel gewenst. 
  • Motivatie: naast werkervaring is motivatie een belangrijk onderdeel van de selectie: wordt iemand gestuurd of is de verkoper intrinsiek gemotiveerd.
  • Werkzaam in een slagerij, omdat een groot onderdeel van de meesterproef bestaat uit beoordelen tijdens het werk en bij voorkeur in een werkelijke omgeving. De actuele werkervaring bestaat uit minimaal 20 uur per week gedurende 3 jaar.
  • De slagerijwinkel kan heel diverse taken omvatten, van volledige verkoop tot het bereiden van producten en maaltijden, het geven van demo’s en het presenteren van producten in de winkel. Een kandidaat kan op ieder gegeven moment overal in de winkel ingezet worden (multi-inzetbaarheid).
In september start een pilot waarin kandidaten één of alle onderdelen van het programma ‘meesterverkoper’ eenmaal doorlopen. Deze pilot zit inmiddels vol. De pilot dient als leerproces voor alle betrokkenen in dit programma: beoordelaars, de werkgroep, CINOP en de kandidaat-meesterverkopers.

Branche erkende meesterverkoper
Het project is een initiatief van de Stichting Meestertitels Slagersbranche. De paritaire partners die het bestuur vormen, KNS en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen, ontwikkelen samen met CINOP deze meestertitel.  

Aanmelden
Heb jij interesse om mee te doen aan de ‘echte’ proef van de meesterverkoper? Meld je dan aan bij Arthur Tarmond, secretaris van de Stichting Meestertitels Slagersbranche; info@ meesterverkoperslagersbranche.nl.

Zoeken

Contactpersoon

 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007
 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767

Socialize met CINOP