Nieuws

Jaren

Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs

Naam afbeelding

06 augustus 2018

Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering start Expertisecentrum handicap + Studie/CINOP een landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk.

Onderwijsinstellingen hebben volgens de WGBh/cz een verplichting tot het treffen van geschikte en noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen, ook rondom toetsing en examinering. Handicap + studie krijgt veel vragen over dit thema, zoals:
  • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibel en op maat toetsen?
  • Waar en hoe kan digitalisering hierbij een rol spelen?
  • Wat is de rol van de examencommissie hierin?
  • Hoe kunnen we borgen dat deze oplossingen legitiem zijn (en de borging van het eindniveau dus niet aantasten)?
  • Wat zegt de wet- en regelgeving over dit thema? En hoe kijken de Onderwijsinspectie en de NVAO hiernaar?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor professionalisering op dit gebied?
  • Wat zijn goede voorbeelden van toegankelijk toetsen?
  • Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van toegankelijk toetsen? En wat de risico’s?
Om instellingen te helpen bij deze vraagstukken gaan we van start met dit landelijke netwerk.

Wat?

Het landelijk netwerk komt bijvoorbeeld twee keer per jaar een dag samen om thema’s en vraagstukken te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken. De doelen van de bijeenkomsten worden door de leden vastgesteld (agendacommissie). Tijdens de netwerkbijeenkomsten zullen gastsprekers en netwerkleden een rol spelen en worden tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk gedeeld. Op deze manier is het een netwerk van, voor en door de leden. Experts op het gebied van studeren met een functiebeperking en toetsing, werkzaam bij Expertisecentrum handicap + studie/CINOP begeleiden de bijeenkomsten.

Kick-offbijeenkomst

Op 21 juni 2018 vond de kick-offbijeenkomst plaats. Tijdens deze kick-off is geproefd aan de verschillende aspecten van het thema en is samen vorm en inhoud gegeven aan het netwerk. Ook professionals die niet bij de kick-off konden zijn, kunnen deelnemen aan het netwerk. Op 14 maart 2019 is er een vervolgbijeenkomst (09.30 uur tot 15.30 ur) op een centrale locatie in het land.
Na de bijeenkomst van 14 maart 2019 wordt door het netwerk gezamenlijk bepaald of er een vervolg komt, in welke vorm, hoeveel dagen etc.

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing.

Deelnemen?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk? Meld u dan aan via het online aanmeldformulier.

Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan José Dams (jdams@cinop.nl).

Kosten

We streven naar een groep van circa 15-20 personen voor de pilot. Als er een vervolg komt wordt op basis van de vorm e.d. een nieuwe kostprijs per deelnemer per jaar bepaald.
Zoeken

Socialize met CINOP