Nieuws

Jaren

Flexamineren

Naam afbeelding

10 oktober 2018

Met minder regels beter examineren

Maken we examinering- in het algemeen, en in het mbo in het bijzonder – niet tot iets onnodig bureaucratisch? Tot ‘iets dat nu eenmaal moet’; een verplicht, tijdrovend onderdeel dat vooral lijkt te draaien om voldoen aan de eisen van de inspectie? Examinering wordt door docenten te vaak ervaren als een log systeem dat voor hen in de weg lijkt te staan van beter onderwijs. En voor bestuurders is examineren vaak vooral een grote kostenpost. Bij CINOP geloven we dat dit anders kan. Daarom werken we samen met partners uit mbo-scholen toe naar ‘flexaminering’. Flexaminering is met minder regels, beter examineren.

Op basis van onderzoek en ervaring weten we dat het mogelijk is om binnen de bestaande kaders ruimte te creëren. Ruimte voor meer voldoening bij docenten(teams), management en examencommissies. Ruimte voor meer betekenisvolle examinering voor studenten. En ruimte om middelen beter en efficiënter te besteden. Zónder in te boeten aan kwaliteit.

Flexamineren staat niet los van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, maar is daar juist nauw mee verbonden. Het kan zelfs worden ingezet als katalysator van innovatie en vernieuwing.

In samenwerking met een aantal onderwijsinstellingen (mbo) starten we met de eerste, veelbelovende experimenten om flexaminering uit te werken en toe te passen. De onderzoekers en adviseurs van CINOP zorgen voor een goede uitvoering van dit proces en verspreiden de kennis die we daarbij opdoen. Uiteraard zoeken we daarbij de dialoog met de Inspectie van het Onderwijs, de mbo-raad en deskundigen binnen en buiten het (Nederlandse) mbo-veld.

Om te zorgen voor nog meer impact en om veel meer opleidingen de voordelen van flexaminering te laten ervaren, zijn we op zoek naar meer partners. Partners die deel willen uitmaken van ons netwerk van voorlopers. Die met ons willen meewerken aan het vinden van de ruimte binnen de regels, gelijk toe te passen in de praktijk van de eigen instelling of college.

Startbijeenkomst | lancering flexaminering | 6 november 2018

Op deze dag organiseren wij een start-borrel-bijeenkomst. Spreekt deze oproep u aan? Neem dan contact met ons op en laat u informeren over onze plannen en uw mogelijkheden om hier deel van uit te maken. Klik hier voor meer informatie.

Marloes van Bussel: MBussel@cinop.nl

Rena Punt: RPunt@cinop.nl

Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461
 Marloes van Bussel
Marloes van Bussel
Consultant
06-10882969

Socialize met CINOP