Nieuws

Jaren

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

Naam afbeelding

12 november 2018

Op het gebied van samenwerken, afspraken nakomen en aanspreken had het team van 22 docenten van Vitaliscollege, ROC West-Brabant een wens om een teamontwikkeltraject aan te gaan. Gedurende bijna anderhalf jaar begeleidde Eva-Maria Ternité, consultant van CINOP, het team met een gedegen traject, waarin is gekeken naar kwaliteiten van teamleden. Het versterken van professioneel handelen, samenwerking, afsprakencultuur, prioriteren en aanspreekcultuur stonden hierbij centraal.

Na een individuele intake voor het inzichtelijk krijgen van de leerbehoeften en persoonlijke leerdoelen zijn tijdens een tweedaagse de teamdoelen bepaald en afspraken gemaakt over het proces om deze doelen te bereiken. Met focusgroepen en regelmatig bijeenkomsten met zowel live-sessies als begeleiding op afstand, namen de teamleden eigenaarschap over de verschillende thema’s en bleven hieraan werken.

Opleidingsmanager Marco Verschure: "Het heeft geleid tot een groter onderling vertrouwen, nauwere betrokkenheid bij teamdoelen, en een sterk verbeterde aanspreekcultuur. Als kers op de taart waarderen de studenten het team nu veel meer op samenhang in het onderwijsprogramma en eenduidigheid van handelen. Een mooier compliment kan een onderwijsteam niet krijgen. 

Dit proces is deskundig begeleid door Eva Maria. Ze heeft goed geluisterd  naar de behoeften van het team en in samenspraak een passen traject vormgegeven. Daarbij waren de doelstellingen leidend. Kortom een deskundig, maar ook warm en persoonlijk traject waardoor het team een mooie stap heeft kunnen maken in haar ontwikkeling."

Piramide van Lencioni
Samen met Michel la Poutre (van Bureau la Poutre) is gewerkt met de piramide van Lencioni. De piramide is gericht op vijf succesfactoren voor gedrag die bepalend zijn voor sterk teamwork.

Succesfactoren:

  1. Vertrouwen | de bereidheid en het vermogen om je kwetsbaarheid te delen met het team.
  2. Constructieve conflicten | de bereidheid en het vermogen om je echt uit te spreken over je mening.
  3. Commitment | de bereidheid en het vermogen om afspraken glashelder te maken en te werken vanuit complete instemming.
  4. Nemen van verantwoordelijkheid | de bereidheid en het vermogen om elkaar aan te spreken op schadelijk gedrag en matige prestaties
  5. Gezamenlijk resultaat | de bereidheid en het vermogen om persoonlijk belang ondergeschikt of maximaal even belangrijk te maken aan het teambelang.


Met octogrammen werd de persoonlijkheidsstructuur van de individuele teamleden inzichtelijk gemaakt. Hiermee konden de teamleden op een andere manier naar elkaar en naar rollen en taken in het team kijken. 

Resultaten
Tweemaal is de Lencioni-test voor teamvolwassenheid afgenomen. Het resultaat liet zien dat er op alle factoren door iedereen maximaal vooruitgang is geboekt. Deze resultaten stroken tevens met wat het team waarneemt aan verandering op het gebied van vergadercultuur, afspraken maken, commitment enzovoort. Een mooie opbrengst.

Succesfactoren
Factoren die hebben geleid tot het slagen van het coachingstraject zijn een heldere visie, de bereidheid om zaken aan te gaan die er spelen, de aanwezigheid op teamsessies en de opleidingsmanager, Marco Verschure, die het goede voorbeeld gaf door vertrouwen en ruimte te geven en te faciliteren.

Ik ben geraakt en diep onder de indruk door het indrukwekkende resultaat dat er is geboekt op gebied van teamvolwassenheid: van rood-oranje naar groen-oranje. Ben bijzonder trots op deze  mensen die ambitie zo effectief met daadkracht weten te combineren. Chapeau!”, aldus Eva-Maria Ternité. Zoeken

Contactpersoon

 Eva-Maria Ternité
Eva-Maria Ternité
Senior consultant
06-12460398

Socialize met CINOP