Nieuws

Jaren

Conferentie 'De bedrijfspraktijk & Sustainable Development Goals (SDG's)

Naam afbeelding

11 december 2018

CINOP was op 30 november aanwezig bij de conferentie 'De bedrijfspraktijk & Sustainable Development Goals (SDG's) van Global Compact Network Nederland. Daar werd benadrukt dat hoogwaardig onderwijs de gouden draad is die met de andere SDG’s verweven is. Daarom is de missie van CINOP om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren relevanter geworden dan ooit. Ook voormalig premier Jan Peter Balkenende onderstreepte tijdens het congres het belang van SDG’s in curricula en Leven Lang Leren trajecten.

CINOP is toonaangevend strategisch partner in vraagstukken rondom flexibilisering, arbeidsmarkt-leren en professionalisering, in de driehoek onderwijs, overheid en arbeidsmarkt. Integraal en wereldwijd wordt gewerkt aan verschillende SDG’s waarbij de focus ligt op ’quality education’. De activiteiten van CINOP variëren enorm: didactische training in Benin, verbetering van examinering in Ghana, kennisdeling op het gebied van inclusief onderwijs, het organiseren van een internationaal congres rondom handicap & studie enzovoort.

Deze jarenlange kennis en expertise zorgen ervoor dat beroepsonderwijs en de behoeften van de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Door zo een verbeterslag te maken in onder meer agricultuur, watermanagement, zorg, techniek en bouwsector krijgt de toekomstige generatie meer handvaten en eigenaarschap in de inrichting van échte duurzame ontwikkeling. Het is dus niet alleen door de vergroting van kennis en bewustzijn, maar vooral door de implementatie in de praktijk dat CINOP maximale impact weet te creëren in binnen- en buitenland.

Lees meer in de voortgangsrapportage van Global Compact Network Nederland, waar CINOP onderdeel van uitmaakt.

Zoeken

Contactpersoon

 Doreen Verbakel
Doreen Verbakel
Consultant
06-54675780

Socialize met CINOP