Agenda

januari 2019
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Leergang: ‘(ver)Beter BPV’

08 februari 2017
teaser Om scholen te helpen bij het vertalen van hun BPV-verbeterplannen naar de praktijk, heeft de MBO Academie in samenwerking met CINOP Advies de Leergang ‘(ver)Beter BPV’ ontwikkeld. U kunt zich nu inschrijven. De Kick-off bijeenkomst is gepland op 8 februari 2017 in Ede.

Met de leergang willen wij BPV-coördinatoren, projectleiders en onderwijsmanagers samenbrengen, inspireren, hun deskundigheid vergroten en concrete handvatten bieden om het eigen BPV-verbeterplan te vertalen naar succesvolle verbeteracties in de praktijk. Ook collegiale consultatie is belangrijk.

Deze leergang is gericht op …
  • Het concretiseren van het eigen BPV-verbeterplan. Gedurende de bijeenkomsten wordt het eigen plan vertaald naar acties op de korte- en middellange termijn.
  • Het faciliteren van collegiale consultatie rondom de BPV-verbeterplannen. Het leren van en met elkaar is een belangrijk uitgangspunt van deze leergang.
  • Het bieden van inspiratie (onder andere door de inzet van gastsprekers), het aanreiken van handvatten en tools om meer resultaatgericht te werken aan het verbeteren van de BPV.
  • Het inventariseren van veel voorkomende knelpunten in de BPV en bijbehorende oplossingsrichtingen rondom bijvoorbeeld de matching, organisatie, begeleiding en het (regionaal) netwerken.
  • Het komen tot verbeteracties. De verbeteracties moeten passen binnen de kaders van de organisatie én aansluiten bij het team (financieel, veranderkundig, organisatie etc.).

Wat levert het op?
Na afloop van deze leergang heeft u een breed beeld van diverse best practices, veelvoorkomende knelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen in de BPV. U heeft het eigen BPV-verbeterplan geconcretiseerd in verbeteracties die passen binnen de cultuur, kaders én randvoorwaarden van de eigen organisatie/team. Waar mogelijk zijn verbeteracties al uitgevoerd of in gang gezet en is gereflecteerd op het resultaat en het effect van deze acties.

In 4 bijeenkomsten gaat u stapsgewijs en in dialoog met collega-professionals, trainers en experts uit de praktijk aan de slag met het concretiseren van uw BPV-verbeterplan. Tussen de bijeenkomsten door is het mogelijk om vragen te stellen en ervaringen te delen met de trainers en collega’s via de ELO.

Het programma

Kick off (1 dagdeel): start 8 februari 2017 in Ede
Tijdens de kick off ontvangt u meer informatie over de inhoud van het programma, de werkwijze, inclusief het werken met de ELO. Ook bespreken we de verwachtingen en wensen van de deelnemers om het programma meer op maat vorm te kunnen geven.

Dag 1: Een sterk BPV-verbeterplan
Op dag 1 staan we nadrukkelijk stil bij de BPV-plannen van de deelnemers. Wat zijn ingrediënten van een krachtig BPV-plan, wat zijn veelvoorkomende valkuilen, welke dilemma’s/vragen leven er binnen de groep en wat zijn tips en tricks die we elkaar kunnen meegeven om de BPV-plannen op een praktische manier vorm te geven?

Dag 2: Belang van netwerken
Hoe bouw, onderhoud en gebruik je een krachtig netwerk met de leerbedrijven in jouw regio? Wat is het belang van een goede relatie met de BPV-bedrijven en welke aanpakken, organisatievormen en mogelijkheden zijn er om te netwerken?

Dag 3: Matching & Begeleiding
Het zoeken van geschikte BVP-plekken en het matchen van vraag en aanbod is een van de meest cruciale aspecten van een goede BPV. Wanneer dit niet goed gaat heeft dit grote impact op zowel de samenwerking in de toekomst met de bedrijven, als mogelijke uitval bij studenten.

Dag 4: Programma & Beoordeling
Een goede afstemming tussen leren in de klas en leren op de werkvloer blijft lastig vorm te geven. Wat hebben studenten nodig voordat ze op stage kunnen? En hoe kun je ook in de BBL in het onderwijs zo goed mogelijk aansluiten op vraagstukken uit de praktijk? In het laatste dagdeel van deze bijeenkomst staat de afronding van de leergang centraal. Daarbij geven de deelnemers een presentatie over de vertaling van hun BPV-verbeterplan naar een aanpak hoe tot betere kwaliteit en resultaten te komen in de BPV.

Studiebelasting
36 contacturen en 24 uur zelfwerkzaamheid.

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen. Deelnemers krijgen toegang tot de ELO voor de benodigde achtergrondinformatie en actualiteiten.

Wat kost het?
De kosten voor deelname op basis van open inschrijving bedragen € 1750, per persoon, inclusief btw.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met de MBO Academie voor data van de leergang via 0318-698416 of mail naar info@mboacademie.nl
.
Doelgroep
Locatie
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP