Klantcases

Verbetertraject opleiding Verzorgende-IG Da Vinci College

Naam afbeelding

De opleiding Verzorgende-IG van het Da Vinci College is het eerste roc in Nederland dat in een jaar tijd de stap van een ‘zeer zwakke’ beoordeling naar ‘voldoende’ heeft weten te maken. Door een intensief verbetertraject, waarbij CINOP interim onderwijskundige ondersteuning bood, is de kwaliteit van het onderwijs nu aantoonbaar hoger.

Hoe? Dat vertellen Marga Weltevrede projectleider onderwijsontwikkeling CGO van het Da Vinci College en CINOP-consultant Sandra Beugel.

"Omdat mensen zelf meededen, is de verandering breed gedragen en nemen mensen zelf verantwoordelijkheid", aldus Marga Weltevrede.

Domeinbreed verbetertraject
Het domein gezondheidszorg binnen het Da Vinci College kent elf opleidingen, die zowel in bol als bbl worden aangeboden. Nadat de opleiding Verzorgende-IG de beoordeling ‘zeer zwak’ kreeg, werd een domeinbreed verbetertraject opgesteld. Hierbij zijn de zeven kwaliteitsaspecten die de inspectie in haar toezichtskader hanteert, als uitgangspunt genomen. Om de grootschalige verbeterplannen te begeleiden, benaderde het Da Vinci College CINOP voor een interim-onderwijskundige die advies, ondersteuning en ontwikkelcapaciteit kon leveren.

Maatwerk
In haar ondersteuning biedt CINOP altijd maatwerk; geen school is immers hetzelfde. Sandra Beugel: “In dit traject was maatwerk nog sterker nodig; er stond veel druk op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Ook omdat er zoveel factoren waren die dit in de weg stonden, zoals een verhuizing, kleine teams en veel parttimers. Bovendien was er door de uitval van de interne onderwijskundige een groot probleem ontstaan om de continuïteit en kwaliteit van de verbeteracties te borgen. Ik kon dus direct aan de slag. Vooral het maken van een pas op de plaats, inventariseren waar iedereen stond, welke acties in gang gezet waren en welke nog niet, was een heel karwei. Temeer omdat er scherpe deadlines stonden.”

Sleutels voor goede herbeoordeling
“Door de systematische aanpak, een krachtige domeinleider die goed kan prioriteren en de grote inzet van iedereen, is het gelukt. Voor mij zijn deze elementen de sleutel geweest tot zo’n goede herbeoordeling. De systematische aanpak gaf uiteindelijk zowel de docenten, de domeinleiding als de inspectie het vertrouwen in de doorontwikkeling en borging van de kwaliteit van de opleiding”, aldus Sandra Beugel.


Persoonlijke aanpak
De persoonlijke aanpak van Sandra Beugel creëerde openheid. De mensen wisten wat ze binnen de school kwam doen en waar zij haar ondersteuning voor konden inroepen. Sandra Beugel vertelt: “Ik fungeerde als kartrekker, ontwikkelaar en critical friend. Docenten vroegen geregeld om feedback op hun stukken en kwamen sparren hoe ze dingen konden aanpakken. Belangrijk was dat ik geen onderdeel van het team werd. Als externe kon ik onafhankelijk blijven, op de achtergrond. De verandering kwam dus vanuit de school zelf.”

Bundelen verbeteracties en zelfevaluatie
In de laatste fase van de voorbereiding op het inspectiebezoek werden alle losse verbeteracties gebundeld en verwerkt in een zelfevaluatie. In voorbereidende bijeenkomsten met het team is dit besproken, evenals hoe het team zich goed kon voorbereiden op het bezoek zelf. Sandra Beugel: “Vooral het delen van de resultaten gaf de docenten veel energie; ze kregen zicht op wat allemaal bereikt was.”

Gestalte geven aan onderwijs
Marga Weltevrede ervoer de samenwerking met CINOP als stimulerend: “Ik vond het mooi om te zien dat er echt gestalte werd gegeven aan onderwijs. Voorheen stonden niet alle neuzen dezelfde kant op. Door de gestructureerde aanpak wel. Fascinerend om te zien dat je tijdens zo’n proces heel duidelijk bezig bent met onderwijs: je praat er echt weer samen over. Dan zie je dat collega’s een stukje opgebouwde weerstand verliezen. Er ontstaat energie, het enthousiasme komt terug.”Opwaartse beweging door aandacht
Het succes van het traject schuilt volgens Marga Weltevrede in de totale, brede aanpak: “Iedereen werd erbij betrokken. Omdat mensen zelf meededen, is de verandering breed gedragen en nemen mensen zelf verantwoordelijkheid. Iedereen werd enthousiast gemaakt om mee te denken.” Sandra Beugel vult aan: “Die opwaartse beweging komt door aandacht. Binnen het primair proces is er meer eenduidigheid, er staan betere afspraken op papier.”


De kunst om door te gaan

Nu is het de kunst om door te gaan op de ingeslagen weg. Marga Weltevrede: “Een moeilijkheidsfactor is dat mensen het druk hebben. Docenten zijn ontwikkelingsmoe; er komt weer een nieuw kwalificatiedossier aan. Maar ik zie het positief; nu we dit mooie resultaat hebben behaald, kunnen we vol vertrouwen doorgaan met het verder uitwerken van het domeinbrede verbeterplan.”
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP