Klantcases

Een persoonlijke casus in de leergang Onderwijslogistiek

Naam afbeelding

Ann Tine Thijssen is docent aan het ROC van Amsterdam. Ze wil als LC-docent graag grip krijgen op het begrip onderwijslogistiek en heeft daarom deelgenomen aan de training Onderwijslogistiek die CINOP samen met APS en CNA heeft ontwikkeld. 

Een deel van de leergang Onderwijslogistiek wordt ingevuld met werk aan een eigen casus, een onderzoek gericht op verbetering van een knelpunt in het eigen team. Ann Tine is in dat kader in het thema ‘social media’ gedoken, om precies te zijn: ‘het toepassen en gebruik van social media en digitale middelen in ons onderwijs’. Ze vroeg zich af: ‘Wat kunnen we tijdens onze lessen inzetten, zodat onze studenten optimaal profiteren van de verschillende manieren van leren leren die de huidige ontwikkelingen binnen WEB 2.0 bieden?’

Hindernissen
Hoewel het merendeel van Ann Tines leerlingen in het bezit is van een smartphone, laptop en/of tablet, zijn die niet zonder meer in te zetten tijdens de lessen:

“• Er is geen overkoepelend beleid ten aanzien van sociale media  als Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Skype.
• De mogelijkheden van sociale media en bijvoorbeeld ‘apps’ zijn legio, maar nog niet bekend in mijn team.
• Niet alle collega’s en leerlingen zijn “social-mediawijs”.
• Er zijn leerlingen die niet over het geschikte materiaal beschikken (smartphone, laptop, tablet).
• Onze lessen zijn niet of onvoldoende afgestemd op het gebruik van sociale media.
• Collega’s zijn op eigen initiatief bezig met het toepassen van sociale media, maar overleggen niet of te weinig.
• Het gebruik van smartphone/laptop/tablet tijdens de lessen is niet altijd toegestaan; onduidelijk is wanneer wel en wanneer niet.”

Een zoektocht naar de mogelijkheden van WEB 2.0
Tijdens Ann Tines onderzoek spitste haar onderzoeksvraag zich verder toe: ‘Hoe kan ik bijdragen aan een werksituatie waarin de toepassingen van WEB 2.0 in het onderwijs een logisch gevolg zijn van het mediawijs worden van mijn collega’s en studenten?’  

Optimaal onderwijsleerproces
Ze verbond haar zoektocht met zowel didactiek als logistiek en arbeidsorganisatie (Van der Hilst – Het leren organiseren). Bovendien: “De definitie van onderwijslogistiek zoals we die tijdens de training hanteren, past uitstekend bij mijn casus: Alles wat je in tijd en ruimte met studenten, medewerkers en hulpmiddelen organiseert om een optimaal onderwijsleerproces mogelijk te maken”.

Een oplossing
Vooral Kennisnet en Mediawijzer 2013 zijn voor Ann Tine een bron van inspiratie in haar zoektocht. “Dankzij het jutten, speuren, graven, zoeken en vinden van bergen informatie kwam ik tot de conclusie dat de oplossing die ik had bedacht, te simplistisch was. Met het organiseren van een workshop ben ik er niet. Ik vond dat er een oplossing moest komen die meer solide is. En permanent. En makkelijk toegankelijk.”

Kennisdelen en reflecteren
Het werd een website – samen met collega’s bouwt Ann Tine nu aan een informatieve website, toegesneden op hun eigen situatie, gericht op kennisdelen en reflecteren rondom de mogelijkheden van WEB 2.0. Ann Tine eindigt haar rapportage met ‘Mijn motivatie om door te gaan, is weer helemaal terug. En niet omdat het moet…’

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP