Klantcases

Kwaliteitsslag in de examinering

Naam afbeelding

Bij het Deltion College ontstond na een wisseling van de wacht de behoefte aan reflectie: wat maakt het Deltion College nu eigenlijk tot het Deltion College? En wat betekent dat voor de kwaliteit van de examinering? Deltion trekt er twee jaar voor uit om het volledige examineringsproces Deltion-breed op orde te brengen. CINOP Advies fungeert daarbij als ondersteuner, maar ook als partner.

Eén ondersteunend bureau
Het Deltion College wilde zijn tweejarige Kwaliteitsslag Examinering graag zoveel mogelijk zelf uitvoeren, maar was op zoek naar één ondersteuner, één bureau dat deze slag over de hele breedte en op alle niveaus kon begeleiden. Albert Jan Hoeve, strategisch onderwijsadviseur bij het Deltion College: ”We hebben uiteindelijk voor CINOP Advies gekozen omdat we wisten dat ze die breedte aankunnen; ze hebben de juiste expertise, de juiste connecties op alle niveaus en de methodieken om iedereen scherp te kunnen houden.”

Van visie tot en met training
Het gaat in het project om een goede verankering van de kwaliteit van de examinering en het Deltion College richt zich daarbij op twee belangrijke doelen:
1. Het ontwikkelen van een Handboek Examinering, inclusief aanscherping van de visie op examineren en het opstellen van werkbare procedures voor het gehele examenproces.
Als een dergelijk handboek ontstaat uit de uitkomsten van eigen ervaring en dialoog op alle niveaus, is het een breed gedragen stuk, waarin de Deltionvisie op examineren kan worden herijkt en vastgelegd.
2. In sterke samenhang hiermee: de professionalisering van de medewerkers. De medewerkers worden niet overladen met losstaande trainingen over toetsontwikkeling of het beoordelen van assessments. In plaats daarvan worden ze systematisch meegenomen in het proces: ze krijgen inzicht in de manier waarop ze bijdragen aan het examenproces en worden getraind  in lijn met de in het handboek vastgestelde procedures, met name op die onderdelen waarop ze zich nog verder moeten ontwikkelen als examenfunctionaris.

Albert Jan Hoeve: “De gestroomlijnde werkwijze  en de professionalisering gaan hand in hand: hier gaan we voor en zo gaan we het doen.”

Resultaat
Het handboek ligt er inmiddels, vastgesteld door de ondernemingsraad en de directieraad. José Dams en Annick Cornielje van CINOP Advies hebben het in samenwerking met Karin van Wijnen van het Deltion College samengesteld op basis van wat er in de werkgroepen is besproken. Albert Jan Hoeve koppelde daarbij voortdurend terug met de OR, de directie en het College van Bestuur. Ook in die gremia sloot CINOP Advies regelmatig aan; Alie Kamphuis, bijvoorbeeld, begeleidde in nauwe samenspraak met Albert Jan Hoeve de overleggen van de directieraad. Zo werd de gezamenlijk ingezette lijn gewaarborgd en ontstond ook daar een breed draagvlak.
Op basis van het handboek is een start gemaakt met het professionaliseren van alle belanghebbenden: de examenraad, de vier examenbureaus, de vier examencommissies, de vaststellingscommissies, de toetsconstructeurs en de (taal)assessoren.

Ondersteuner en partner
Uit de samenwerking rondom de Kwaliteitsslag Examinering is tussen CINOP Advies en het Deltion College meer ontstaan: de instellingen fungeren niet alleen als opdrachtgever en uitvoerder, maar ook als partners op zoek naar nieuwe ontwikkelingen waar het mbo-veld voordeel bij heeft. Hoe kun je bijvoorbeeld vaststellen of docenten de getrainde bekwaamheid ook echt blijvend verworven hebben? Die vraag interesseert niet alleen het Deltion College, maar ook CINOP als centrum voor kennisontwikkeling, en daarnaast het hele mbo-veld. Twee andere voorbeelden: het Deltion College heeft verschillende pilots uitgevoerd met instrumenten die CINOP Advies ontwikkelt om het herontwerpproces in het mbo te ondersteunen. Ook heeft een onderwijsteam van het Deltion College aan de hand van het concept instrumentarium gekoppeld aan de Procesarchitectuur Examinering (PE 2.0) gewerkt aan het verbeteren van de borging van de kwaliteit van examinering.

Een tevreden College van Bestuur
Bert Beun, lid van het College van Bestuur van het Deltion College: “Er is duidelijk een klik met CINOP Advies; hun methodiek sluit aan bij onze doelstellingen. Dat geeft vertrouwen en het resulteert zelfs in een partnerschap waar iedereen iets aan heeft. Dat werpt zijn vruchten af op alle niveaus.”

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Alie Kamphuis
Alie Kamphuis
Managing consultant
06-22661663

Socialize met CINOP