Klantcases

Nu al van vier naar drie jaar

Naam afbeelding

In 2013 heeft ROC Midden Nederland de opleiding Middenkader Engineering (MKE) herijkt. Vooruitlopend op de invoering van Focus op Vakmanschap is dit schooljaar de vernieuwde, driejarige opleiding MKE van start gegaan.

ROC Midden Nederland biedt de opleiding Middenkader Engineering (MKE) aan op twee locaties van het Techcollege: Amersfoort en Nieuwegein. Vorig schooljaar is een enorme ontwikkelslag gemaakt om de focus en kracht van de opleiding te versterken, zodat het karakter van de technische middenkader opleiding en het brede competentieprofiel van de engineer goed tot zijn recht komt in de opleiding. Om dat mogelijk te maken heeft CINOP Advies het afgelopen schooljaar samen met de werkgroep MKE een herontwerp van het curriculum ontwikkeld.

Doel
Niet alleen het verkorten van de opleidingsduur stond bij het herontwerp van het curriculum centraal, ook het creëren van een breed basisjaar met drie uitstroomvarianten per locatie en het harmoniseren van de twee locaties hoorde bij de ontwikkelopdracht. Een flinke uitdaging om van een aantal vakspecialistische opleidingen een meer generalistische opleiding te maken dat goed aansluit in het profiel van de middenkader engineer.
Opdrachtgever Anita van Beek, afdelingsmanager Tech College Amersfoort, ROC Midden Nederland:
“Alleen door een goed proces met elkaar te doorlopen, kun je borgen dat je de gestelde resultaten behaalt. Daarom hebben we CINOP Advies gevraagd om aan twee concrete producten te werken:
  • Borgen en ondersteunen bij het opstellen van een goede studiegids
  • Het opstellen van een verantwoordingsdocument voor docenten, waarin alle gemaakte keuzes en de gemaakte processtappen zijn vastgelegd.”

De weg ernaartoe
Een werkgroep van docenten uit zowel Amersfoort als Nieuwegein heeft met begeleiding van Sandra Beugel van CINOP Advies de tanden in deze opdracht gezet. Sandra leverde daarbij de nodige expertise rondom curriculumontwikkeling, examinering en het didactisch model van Stichting Consortium Beroepsonderwijs (op basis van het zogenaamde 4C-ID-model). Daarnaast speelde de veranderkracht om de docenten buiten het eigen vakgebied te brengen een rol. In het generieke eerste basisjaar komen immers niet de vakspecialismen aan bod, maar wordt er een brede basis gelegd voor de opleiding MKE: de leerlingen snuffelen aan de drie uitstroomvarianten die per opleiding worden aangeboden. Aan ondersteuning in dit ontwikkelproces werd van CINOP Advies vooral hands-on begeleiding gevraagd: meedenken, vastleggen van gemaakte keuzes, kritische vragen stellen, tegenlezen. Met hulp van Sandra’s expertise en trekkerskracht konden processen worden geborgd en gemaakte keuzes (inclusief onderbouwing) worden vastgelegd in een beschrijving van de herijkte opleiding.

Het resultaat
Een goede studiegids en een verantwoordingsdocument, het bleek een goede beslissing om deze twee documenten te ontwikkelen. Zo ontstond er een dubbele legitimering die de gemaakte keuzes stevig kon borgen en werd voorkomen dat het wiel nog eens uitgevonden moest worden; dat gebeurt nogal eens als verantwoording achteraf pas plaatsvindt.
Sandra Beugel: “ Door de gewenste producten vooraf ‘smart’ te formuleren, borg je de kwaliteit van het proces. Je krijgt minder snel frictie tussendoor, schakelt sneller en bent beter in staat de rode lijn te bewaken “.

Tevreden?
Anita van Beek: “Er is heel veel werk verzet in dit jaar en ik ben heel tevreden over het resultaat; ik zie ernaar uit om het te implementeren. Sandra’s aanwezigheid alleen al was belangrijk: docenten hebben die als steun ervaren en voelden zich gewaardeerd voor hun inspanningen. Je ziet nogal eens dat externe ondersteuning juist remmend werkt als het gaat om bewaken van proces en vastlegging daarvan – stroomlijning met gemaakte planning, maar Sandra schakelt makkelijk en gaat mee in de vaart van het proces. Ze heeft ervoor gezorgd dat keuzes werden vastgelegd en geborgd bleven, leverde de nodige input / ideeën, zocht vragen uit en had een frisse blik op de kwaliteitsslag. We hebben nu twee documenten van goede kwaliteit, precies wat we nodig hebben, niet te veel en niet te weinig”.

Begin september zijn de nieuwe studenten voor de herijkte opleiding MKE van start gegaan. Het aantal aanmeldingen lijkt in ieder geval te ondersteunen dat het een goede keus is geweest deze herontwerpslag te maken; er zijn over de twee locaties 150 aanmeldingen en daarnaast staan nog ruim 20 mensen op de wachtlijst. Een mooie start van het nieuwe jaar!

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP