Klantcases

Onderwijsverslag 2012-2013: versterking van het examenmanagement

Naam afbeelding

‘’In het begeleidingsproces richtte CINOP Advies zich sterk op het eigenaarschap van examinering bij het management. Een lastige maar terechte insteek. De kennis en ervaring van de adviseurs waren zeer behulpzaam bij het vormgeven van de uiteenlopende onderdelen van de examenorganisatie’’, aldus Wim van de Pol, lid CvB en voorzitter van de centrale examencommissie van Noorderpoort.

Dat is in een notendop waar het om gaat bij de versterking van het examenmanagement binnen mbo-instellingen. Dat blijkt ondermeer uit het Onderwijsverslag 2012-2013.  De Inspectie roept daarin op tot professionalisering van examencommissies. Al geruime tijd zet CINOP Advies zich in om het examenmanagement en de professionaliteit van examenfunctionarissen te versterken. Onder andere bij Noorderpoort.

Versterking examenmanagement
Voorjaar 2013 kwamen we met deze mbo instelling in gesprek over de vraag hoe het examenmanagement versterkt kon worden. Vervolgens heeft CINOP Advies in het schooljaar 2013-2014 zowel de Noorderpoort-examencommissie als de verschillende schoolexamencommissies intensief begeleid. Het ging daarbij zowel om de actuele examenorganisatie als om het voorbereiden van een ingrijpende herziening hiervan voor het nieuwe schooljaar.

Onze aanpak
Wim van de Pol, lid CvB en voorzitter centrale examencommissie van Noorderpoort, koppelt de ervaringen met CINOP Advies als volgt terug:

"De aanpak van CINOP was integraal en intensief. In het begeleidingsproces richtte het bureau zich sterk op het eigenaarschap van examinering bij het management: een terechte maar soms lastige insteek: de adviseur moet het immers niet overnemen.
De inhoudelijke kennis en ervaring van de adviseurs waren zeer behulpzaam bij het vormgeven en aanscherpen van de uiteenlopende (en samenhangende) onderdelen van de examenorganisatie. De stijl van de CINOP mensen is direct en soms confronterend; ze aarzelen niet om de opdrachtgever indien nodig uit de comfort-zone te halen.

Resultaat van dit intensieve jaar is een grote kwaliteitsslag in het examenmanagement van Noorderpoort, en een grondig verbeterd ontwerp voor de toekomstige examenorganisatie." 

Procesarchitectuur
Een behulpzaam denk- en proceskader is de procesarchitectuur examinering (PE): Zie ook: -http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl of download hier het schema.


Leergang examencommissie
Specifiek voor examencommissies verzorgen wij korte leergangen op maat gericht op: 

  • versterking van het examenmanagement
  • sturen op de kwaliteit van alle procesgebieden uit de PE
  • kwaliteitsbewustzijn en eigenaarschap voor examencyclus

 Daarnaast voeren wij samen met MBO Academie de Leergang 'Focus op examinering' uit voor examencommissies (op maat en open inschrijving).

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 José Dams
José Dams
Senior consultant
06-12507527

Socialize met CINOP