Klantcases

Spiegel voorhouden bij examinering

Naam afbeelding

“CINOP Advies een is samenwerkingspartner die ons bij een ambitieus professionaliseringsprogramma begeleidt. De adviseurs zijn daarbij sensitief voor de interne processen, maar schromen tegelijkertijd niet om ons een spiegel voor te houden” aldus Kitty Orboins, Lid College van bestuur Rijn IJssel.

Rijn IJssel zet al jaren in op de verbetering van de kwaliteit van de examinering. In 2013 is besloten, mede na een wake-up call door een Inspectiebezoek en de constatering dat er te weinig aandacht was voor de structuur van processen, om samen met CINOP Advies een stevig traject in te zetten. Dit traject heeft als doel het examenmanagement te versterken en een integrale kwaliteitsslag te slaan. Zo is het afgelopen jaar het Handboek Examinering ontwikkeld en is er hard gewerkt aan de professionalisering van de examenfunctionarissen.

Partner in het proces

Kitty Orboins (lid CvB) beschrijft de rol van CINOP Advies hierbij als ‘een partner in het proces’. CINOP brengt veel inhoudelijke expertise en deelt op een integere wijze ervaringen vanuit andere mbo-instellingen. Naast de inhoudelijke expertise is het bureau van meerwaarde door een kritische blik en het vermogen om in een complex proces een helikopterview te houden. De ‘ogen van buiten’ hebben volgens Orboins het effect dat alle betrokkenen scherp blijven, het tempo hoog blijft en de kwaliteitsslag meer integraal in plaats van gefragmenteerd aangepakt wordt.
Constructiever samenwerking
Omdat het proces complex is en het soms schuurt tussen verschillende actoren, zoeken de adviseurs van CINOP en Rijn IJssel continue samen naar een effectieve aanpak. CINOP neemt hierbij enerzijds het voortouw door betrokken te activeren, maar doet soms ook een stapje terug als interne processen daarom vragen. Al met al een constructieve samenwerking, aldus Kitty Orboins (juli 2014).
Zoeken

Contactpersoon

 José Dams
José Dams
Senior consultant
06-12507527

Socialize met CINOP