Klantcases

LOB-denken én doen bij Baanderherencollege

Naam afbeelding

Denken en doen zijn vaak werelden van verschil. Maar als we het hebben over Loopbaanoriëntatie - en Begeleiding (LOB) bij het Baanderherencollege gaat deze uitersten hand in hand. De vmbo school in Boxtel laat het LOB-denken op een natuurlijke manier samensmelten met LOB-doen. ‘Loopbaan doenken’ als het ware. Onder begeleiding van CINOP Advies kwam dit nieuwe werkwoord op de school tot leven.

Om de leerlingen op het Baanderherencollege echt te laten profiteren van de zelf-geformuleerde LOB-beleidsplannen heeft de school het plan opgevat om de LOB-leerlijn opnieuw in te richten.

Stappenplan nieuwe LOB-leerlijn
Met ondersteuning van CINOP-adviseur en LOB-expert Marieke Baijens is het Baanderherencollege met onderstaande stappen aan de slag gegaan. Startpunt voor het traject waren de LOB-instrumenten van de VO-raad (Project ‘Stimulering LOB'') waar ook CINOP Advies aan heeft bijgedragen.

Stap

Uitvoering door

Globaal ontwerp

Op basis van de actuele (en eventueel herziene) visie op LOB wordt een globaal ontwerp gemaakt waarin per leerjaar is aangegeven:

-Doelstellingen LOB
-Belangrijke keuzemomenten
-Inhoudelijk accent (loopbaan-competenties)
-Vorm (apart als les of geïntegreerd)
-Randvoorwaarden (activiteiten en begeleiding)

Projectgroep met daarin docenten vanuit de verschillende leerjaren, afvaardiging vanuit management/directie en decaan/LOB-coördinator.

Planning per leerjaar

Op basis van het globaal ontwerp wordt per leerjaar een planning gemaakt waarin het aantal activiteiten en gespreksmomenten benoemd is.

Projectgroep

Betrokkenheid

Informeren en betrekken andere medewerkers op school over betekenis globaal ontwerp voor LOB.

Decaan/LOB-coördinator in samenwerking met projectgroep en afvaardiging vanuit management/directie

Uitwerking LOB

Globaal ontwerp en planning worden uitgewerkt tot concrete loopbaanactiviteiten voor de leerlingen. Waarin hoofd, hand en hart worden aangesproken. Opdrachten vinden zowel binnen als buiten de school plaats en ouders/verzorgers en bedrijven/instellingen worden actief betrokken

 Ontwikkelgroep met daarin docenten uit de betreffende leerjaren en decaan/LOB-coördinator.

Projectgroep én leerlingen geven feedback op ontwikkelde activiteiten tussentijds en aan het einde.

Informeren/draagvlak

  • Mentoren en vakdocenten informeren over betekenis nieuwe opzet LOB en wat dat van hen vraagt. Tussentijds en aan het einde van ieder studiejaar evaluatiemoment inplannen. 

Decaan/LOB-coördinator in samenwerking met projectgroep en afvaardiging vanuit management/directie

  • Ouders/verzorgers en leerlingen informeren en betrekken bij LOB. 

Mentoren in samenwerking met decaan/LOB-coördinator.


Resultaat van het traject: een LOB-leerlijn met actieve en creatieve opdrachten voor de leerlingen met op passende momenten een LOB-gesprek.

Ook aan de slag met 'Loopbaan doenken'? Neem contact op via info@cinop.nl
Zoeken

Socialize met CINOP