Klantcases

Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college

Naam afbeelding

Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten. Het doel? Een nog betere dienstverlening en samenwerking tussen staf en onderwijs.

Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Dit roc geeft sinds 2013 vorm aan de ontwikkeling en uitrol van Focus op Vakmanschap binnen de onderwijsteams. Een van de activiteiten was het aanbieden van de leergang Onderwijsmakers aan alle managers van het college. In 2014 was het de beurt aan de stafdiensten. “We doen het als Alfa–college nog niet zo slecht, maar het kan altijd beter!”, aldus Liana van der Heide. “Daarom vroegen we CINOP Advies om met ons mee te denken hoe er een nog betere dienstverlening en samenwerking tot stand kan komen tussen staf en onderwijs. De stafmedewerkers hebben immers direct met de uitwerking en gevolgen van Focus op Vakmanschap te maken, zoals intensiever gebruik van leslokalen en professionalisering van teams.

Wat houdt de leergang in?

In nauwe samenwerking met het Alfa-college en de MBO Academie, ontwierp CINOP Advies het programma voor deze leergang op maat, die bestond uit twee bijeenkomsten. Alle stafdiensten deden mee en zaten voor het eerst als groep medewerkers samen in de 'klas'. Naast presentaties van experts gingen de stafdiensten ook het gesprek met elkaar aan. “De insteek was dat ze helder kregen wat elke stafdienst afzonderlijk aan Focus op Vakmanschap doet, en vooral: hoe ze kunnen samenwerken”, aldus Marga Kemper, senior adviseur bij CINOP Advies. “Tijdens een van de bijeenkomsten gaven twee regiodirecteuren aan welke uitdagingen en dilemma’s zij ervaren binnen hun locatie en hoe zij daarmee omgaan. Het leverde inzicht in elkaars werk op en er kwamen boeiende gesprekken op gang, die voortgezet worden op de verschillende locaties.”
De stafmedewerkers maakten tijdens de bijeenkomsten een vertaalslag van Focus op Vakmanschap naar wat zij gezamenlijk als stafdiensten kunnen doen om dit proces te ondersteunen. Deze concrete vertaalslag naar hun dagelijkse werkzaamheden resulteerde in een activiteitenlijst voor het komend jaar.

Wat levert het op?

Het Alfa-college is zeer tevreden over het resultaat van de leergang.
Concrete uitkomsten:
  • De stafdiensten maken plannen voor meer samenwerking met uitvoeringslocaties.
  • Meer samenwerking onderling.
  • Stafmedewerkers hebben meer inzicht in elkaars werk.

Vervolgstappen
Aan de hand van de ervaringen bij het Alfa-college onderzoekt CINOP de mogelijkheden om een dergelijk traject breed aan te bieden aan stafmedewerkers van roc’s. Te beginnen bij de mbo’s waar de leergang Onderwijsmakers al op roc-niveau is uitgevoerd. “We onderzoeken de mogelijkheden om een speciaal traject voor stafdiensten aan te bieden naast een traject voor managers”, aldus Marga Kemper. “Normaal gesproken werken we nagenoeg altijd met onderwijsmensen. Het is erg interessant om nu eens met stafdiensten in gesprek te gaan: het geeft zicht op de andere kant van onderwijs binnen een roc en is daarom voor ons ook heel leerzaam.”
Zoeken

Socialize met CINOP