Klantcases

Symposium taalcoaches en vakdocenten Rijn IJssel

Naam afbeelding

Donderdag 26 februari 2015 kwamen meer dan 25 taalcoaches en een aantal vakdocenten van Rijn IJssel bij elkaar om hun kennis en ervaring te delen over taalgericht vakonderwijs in de opleidingsteams. Centrale vraag: hoe kunnen taalcoaches en vakdocenten het beste samenwerken om het rendement van de opleiding te verhogen.

Het symposium maakt deel uit van een groter traject waarin docenten Nederlands worden opgeleid tot taalcoaches. CINOP consultant Mirella Verspiek begeleidt het traject en organiseerde het symposium samen met Jacqueline van der Zee, medewerker van het project Taal en Rekenen van Rijn IJssel.

Het totale traject voor de taalcoaches bestaat uit zes bijeenkomsten van elk een dagdeel, plus online begeleiding. Er zijn bijeenkomsten voor nieuwe taalcoaches en reeds getrainde taalcoaches. Taalcoaches richten zich op meer taalgericht vakonderwijs in het opleidingsteam. Rijn IJssel steekt dit schooljaar wederom energie in het trainen van nieuwe taalcoaches, vanwege de implementatie van het RIJK onderwijs, waarin zowel beroepsgerichte als generieke taaltaken een belangrijke plek innemen. Ook is er aandacht voor Nederlands vanwege de aangescherpte exameneisen voor taal en rekenen.

Interventies van taalcoaches
Het symposium startte met korte pitches van de taalcoaches waarin ze lieten zien welke interventies zij in hun opleidingsteam hadden gedaan om taalgericht vakonderwijs een plek te geven. “Dit leverde een breed scala aan interventies op zoals het werken aan de bewustwording van het team over het belang van taal, maar ook inzet van hele praktische instrumenten zoals woorddossiers, instructiekaarten voor vakdocenten, vrij lezen voor studenten en vooral het inzetten op samenwerking tussen vakdocenten en de taalcoaches”, zo constateert Jacqueline van der Zee.

Taal in de kappersopleiding
Bij de kappersopleiding werd opgemerkt dat veel studenten struikelen over het voeren van vakgesprekken binnen de beroepspraktijvorming (BPV). Juist die vakgesprekken worden door de BPV en dus ook toekomstige werkgevers als zeer belangrijk gezien.Taalcoach Maria Gerrits van den Ende en vakdocent André Arnds hebben er voor gezorgd dat er nu een half uur per week 'Vakgesprekken voeren' op het rooster van de studenten van de kappersopleiding staat. Deze les wordt verzorgd door de vakdocent, die bij de voorbereiding is geholpen door de taalcoach. Een mooi voorbeeld van een constructieve samenwerking om te komen tot versterking van beroepsgerichte taalvaardigheden van de studenten.

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap
Taalcoach Marleen Verdaasdonk en vakdocent Kim Veldkamp ontdekten dat de teksten in sommige boeken, zoals het Handboek Militair (Hamil) qua taalniveau veel te ingewikkeld zijn voor de studenten van deze niveau 2 opleiding. Samen met het team zijn de taalcoach en vakdocent nu bezig met het maken van instructiekaarten, waarmee vakdocenten goed uit de voeten kunnen en studenten de lesstof wél kunnen begrijpen.

“Noem het geen taal maar communicatie”
Dat zei Taco Dijkstra, vakdocent bij de opleiding Installatietechniek aan het eind van deze middag. “Bij taal of Nederlands, denken we direct aan d/t-problemen of het ontleden van zinnen, en daar heeft niet iedereen prettige herinneringen aan. Hier in het mbo gaat het gewoon om goed communiceren, tijdens de opleiding en op de werkvloer. Dat vinden we allemaal belangrijk.”

Draagvlak in het team
Mirella Verspiek: “Uit de bijdragen van de taalcoaches en vakdocenten zagen we dat het soms pionieren is, een zoektocht naar wat werkt, en je creatief moet zijn, maar vooral moet doorzetten, samenwerken en datgene moet oppakken wat door je team gedragen wordt. Alleen dan kunnen opleidingsteam de juistestappen kunnen zetten richting breed gedragen taalgericht vakonderwijs.
Zoeken

Socialize met CINOP