Klantcases

Praktijkervaring bij voorbereiding op nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS)

Naam afbeelding

In het najaar van 2015 werken veel scholen aan de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS). Weten wat werkt? Hieronder treft u een aantal tips uit de praktijk om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

In de omslag naar een nieuwe kwalificatiestructuur heeft CINOP Advies diverse sectoren of teams ondersteund bij onder andere:
 • Het opstellen van een projectplan en ondersteunen van de projectleider bij de inrichting van het traject om de nieuwe kwalificatiestructuur in te voeren.
 • De herijking van visie en kaders.
 • Het trainen van teams in het WAT en HOE van curriculumontwikkeling.
 • Samen met teams concreet bouwen van een grofontwerp, inclusief examenplan.
 • Het hands-on ondersteunen van curriculumontwikkeling binnen teams.
Vanuit onze (advies)praktijk delen wij graag een aantal 'lessons learned' met het veld. We hebben deze lessen vertaald in tips voor zowel onderwijsmanagers als ontwikkelaars.

Teams aan zet!
Veel scholen grijpen de IHKS aan om de rol van het team te versterken; zij zijn degene die gaan over de kwaliteit van hun opleiding en vertalen dit naar het nieuwe curriculum. Wat is nodig om teams via dze route tot een succesvol herontwerp te laten komen? Hierbij een aantal tips voor onderwijsmanagers:
 • Geef de teams een duidelijke opdracht, inclusief deadline en criteria waaraan het ontwerp moet voldoen.
 • Wees duidelijk over de vrijheidsgraden van het team; welke beslissingsruimte heeft het team en welke kaders liggen vast?
 • Stimuleer, faciliteer en informeer uw ontwikkelaars, neem niet te veel regie op de inhoud, die ligt immers bij het team.
Keuzedelen, hoe ga je daar mee om?
De komst van de keuzedelen is het meest vernieuwend in de herziene kwalificatiestructuur en roept veel vragen op. Niet alleen omdat het nieuw is, maar ook omdat er nog onduidelijkheid bestaat en recent wijzigingen zijn doorgevoerd in de landelijke wet- en regelgeving. Hierbij een aantal tips voor curriculumontwikkelaars over hoe om te gaan met de keuzedelen:
 • Verdiep u inhoudelijk in de keuzedelen die al ontwikkeld zijn en zorg dat u aangehaakt bent bij uw branche rondom de ontwikkeling van nieuwe keuzedelen.
 • Werk het curriculum nu niet te gedetailleerd uit. Leg de basisprincipes m.b.t. de positionering van de basis-, profiel- en keuzedelen vast; waar biedt u wat aan? Denk alvast na over vragen als: Hoeveel keuzemogelijkheden (configuraties) krijgen de leerlingen en in welk leerjaar/periode willen we de keuzedelen plaatsen in de opleiding? Informeer bij de manager welke keuzedelen gemeenschappelijk worden aangeboden en welke jullie zelf kunnen inkleuren.
 • De keuzedelen zijn bedoeld om sneller en beter in te kunnen spelen op de vragen vanuit de regio; timmer de keuzedelen daarom niet vooraf al helemaal vast in het curriculum en laat ruimte voor de inhoudelijke invulling van de keuzedelen.
 • Stel een procedure op voor hoe het proces in zijn werk gaat als een student een aanvraag wil doen om een keuzedeel van een andere opleiding te volgen.
 • Weet wie er binnen uw school expert is op het gebied van curriculumontwikkeling en wie de ins & outs bewaakt m.b.t. de wet- en regelgeving. Bij vragen kunt u deze persoon dan benaderen.
Effectief leren hoe een curriculum te bouwen
CINOP Advies heeft afgelopen jaar meer dan 25 scholen ondersteund met curriculumvraagstukken. De training Bouwen aan een krachtig curriculum is een van de manieren waarop we scholen helpen zich voor te bereiden op de IHKS. Als feedback krijgen wij van de deelnemers terug:
 • De training is toepasbaar: praktische insteek en gekoppeld aan de eigen praktijk.
 • De training is actief: er worden leuke en activerende werkvormen gebruikt die complexe materie op een eenvoudige manier toegankelijk maakt.
 • De training versterkt samenwerking: de ideale trainingsgroep bestaat uit een gemixte groep van docenten/ontwikkelaars uit meerdere opleidingen, managers, medewerkers van de dienst onderwijs/examinering. Zo vindt optimale kruisbestuiving plaats en leren verschillende doelgroepen in de organisatie elkaar beter te verstaan.
 • De training sluit aan bij de organisatie (maatwerk): de training curriculumontwikkeling wordt altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ingericht.
Goed op weg?
Bent u al goed op weg met de voorbereidingen voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur in 2016? Of begint deze ontwikkeling pas echt bij de start van het nieuwe schooljaar? CINOP Advies ondersteunt scholen in alle stadia van ontwikkeling bij het bouwen van goed onderwijs en het versterken van teams. Meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.
Zoeken

Contactpersoon

 Raisa van Winden
Raisa van Winden
Consultant
06-10970910
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP