Klantcases

Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim

Naam afbeelding

Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.

Voor veel werkende volwassenen is de stap naar een deeltijd hbo-opleiding nog te groot. Het blijkt lastig om de gevraagde studie(belasting) te combineren met het dagelijkse werk en/of de thuissituatie. Ook wordt onvoldoende rekening worden gehouden met de kennis en ervaring die iemand al bezit, aldus de commissie Rinnooy Kan in hun rapport over een Leven Lang Leren.

Pilots flexibilisering
De pilots flexibilisering vanuit OCW geven hogescholen de kans om hun onderwijs flexibel in te richten en zo beter aan te sluiten bij de behoeften van volwassenen (vraaggericht opleiden). Maar waarom zou je?
  • Werkgevers hebben behoefte aan gerichte en passende bij- of omscholing van hun medewerkers
  • Werknemers doen liever niet een hele opleiding, maar willen deelkwalificaties halen voor bepaalde kennis en kunde
  • Door te werken met leeruitkomsten kun je leerroutes personaliseren en komen er leeronafhankelijke leerroutes.
Uiteindelijk draagt flexibilisering zo bij aan de inzetbaarheid en mobiliteit van mensen. Zowel nationaal als internationaal, want de leeruitkomsten kunnen ook elders erkend worden.

Formuleren leeruitkomsten
In maart 2016 is de opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) van Hogeschool Windesheim met ondersteuning van CINOP Advies de pilot flexibilisering gestart. Welke aanpak is daarin gevolgd?

Als eerste zijn we met het docententeam in gegaan op het belang van leeruitkomsten en hoe deze tot stand komen. Vervolgens zijn door een brainstormsessie de belangrijkste taakgebieden van de opleiding vastgesteld. Dit betreft eenclustering van werkzaamheden op TBK onderwerpen zoals (her)ontwerpen van processen en producten. Zo leggen we de basis voor het formuleren van leeruitkomsten.

Per taakgebied volgt een uitwerking in werkzaamheden, methoden, theorieën en een contextbeschrijving die we uiteindelijk samenvoegen tot een leeruitkomst. De stap van taakanalyse naar het formuleren van leeruitkomsten is een complex proces waarin je zeer nauwkeurig te werk moet gaan. Met behulp van het Tuning Model weten we dit op een methodische manier aan te pakken.

Voor Windesheim betekent een geslaagde pilot dat de hogeschool weer een stap verder komt met haar onderwijsvernieuwing. Opleidingen krijgen de mogelijkheid om de werkende volwassen nog beter te bedienen. Met een vraaggericht opleidingsaanbod dat aansluit op wat zij leren en hoe ze dat leren.

Meer weten
CINOP Advies ondersteunt hogescholen bij het ontwikkelen en implementeren van flexibel onderwijs door middel van advies, procesbegeleiding, uitvoering en training. Bijvoorbeeld een workshop leeruitkomsten formuleren. Lees verder
Zoeken

Socialize met CINOP