Klantcases

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Naam afbeelding

De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Om ondernemers te stimuleren stelde het ministerie 5 miljoen euro beschikbaar voor het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het MKB’ dat in 2015 van start ging. MKB Nederland voert het programma uit. CINOP Advies draagt onder andere zorg voor de monitoring.

Fase 1 afgerond

De eerste fase is inmiddels succesvol afgerond: in totaal zijn 1.000 mkb-bedrijven geadviseerd over de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. 

CINOP Advies heeft gezorgd voor de inrichting van het project, de selectie van convenantpartners en de monitoring van de trajecten binnen de mkb-bedrijven. 

Gedurende het project hebben wij de deelnemende bedrijven op de voet gevolgd. Daarvoor is onder andere een op maat gemaakt webbased registratie-en-monitoringsysteem ontwikkeld.

Fase 2 gestart

De tweede fase is inmiddels van start gegaan en loopt tot en met augustus 2018. 

Ook nu heeft CINOP Advies weer een belangrijke rol in de monitoring. Onze adviseurs houden voor alle bedrijven in een digitaal systeem bij wat de meest voorkomende problemen op het terrein van duurzame inzetbaarheid zijn, hoe zij hier aan werken en wat zij hiermee hopen te bereiken.

Meer weten

In de publicatie ‘Eindverslag fase 1: Duurzame inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf’ is inzichtelijk gemaakt welke bedrijven er in de eerste fase hebben deelgenomen, op welke manier ze aan de duurzame inzetbaarheid hebben gewerkt, welke ontwikkeling de bedrijven hebben doorgemaakt en wat de opbrengsten hiervan zijn. De publicatie vindt u hier.
Zoeken

Contactpersoon

 Peter IJsenbrant
Peter IJsenbrant
Managing consultant
06-10930355
 Raisa van Winden
Raisa van Winden
Consultant
06-10970910

Socialize met CINOP