Brochure FlexScan
Brochure FlexScan
14 november 2017
contact: Hans Dekker
pdf
??

Voor inzicht in mogelijkheden en kansen flexibiliteit in onderwijs.

De maatschappij verandert voortdurend wat ook zijn weerslag heeft op het onderwijs. Denk aan de toenemende diversiteit onder jongeren, de dynamische behoeften vanuit de regionale arbeidsmarkt en de tendens dat leven lang ontwikkelen een steeds prominentere plek krijgt in het onderwijs, ook voor volwassenen. Deze ontwikkelingen vragen om flexibel onderwijs.

Met flexibel onderwijs kan je maatwerk bieden voor verschillende doelgroepen, opleidingsteams, onderwijsinstellingen en het regionale werkveld. Het biedt verschillende mogelijkheden in het wat, waar, wanneer en de wijze van leren, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Wat is de FlexScan?
De FlexScan is een instrument dat de ervaren én gewenste flexibiliteit van het onderwijs in beeld brengt. Daarnaast kun je het instrument gebruiken om acties, die nodig zijn om dit te vergroten, in kaart te brengen. De FlexScan is laagdrempelig en eenvoudig digitaal in te zetten voor zowel docenten, studenten en het werkveld. 

De FlexScan zoomt daarbij in op de volgende aspecten: 

  1. Informatievoorziening en voorlichting
  2. Intake
  3. Onderwijsprogramma
  4. Rol van de docenten
  5. Toetsing & examinering
  6. Certificaten en diploma's
  7. BedrijfsvoeringVoor wie is de FlexScan? 
Voor de opleidingen in het mbo en hbo zijn specifieke FlexScans ontwikkeld. De FlexScan kan daardoor door diverse doelgroepen voor de eigen context worden ingevuld; studenten, docenten, onderwijsmanagers, beleidsmakers en werkveld.

Meer weten?
Download hier de folder.


De FlexScan vind je op www.flexibelberoepsonderwijs.nl.


Zoeken

Contactpersoon

 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878

Socialize met CINOP