Als opleidingsteam vaardig omgaan met examentaken
Als opleidingsteam vaardig omgaan met examentaken
27 november 2017
contact: José Dams
pdf
??
Examens afnemen en het uitreiken van diploma’s zijn voor elk team een hoogtepunt in het schooljaar. De studenten hebben hun doel bereikt en het team heeft een mooie prestatie geleverd. Die voldoening bij studenten en hun docenten staat of valt bij de kwaliteit van examinering. Alleen als het team beschikt over goede exameninstrumenten, te werk gaat volgens vastgestelde procedures en docenten kwaliteitsbewust zijn, is deze voldoening terecht.

 

Een nieuwe wet (1 augustus 2017) geeft de examencommissie een centrale rol in kwaliteitsborging van examinering. De commissie gaat zich minder bezighouden met de uitvoering van de examinering en meer met het bewaken van de kwaliteit. De opleidingsteams en hun teamleider krijgen hierdoor een nog belangrijkere rol bij examinering. Van opleidingsteams wordt verwacht dat zij met de kaders en procedures, die de examencommissie aanreikt, aan de slag gaan en hun taken volgens de PDCAcyclus uitvoeren.

Vanuit hun brede ervaring met examinering in het mbo kunnen de adviseurs en trainers van CINOP Advies opleidingsteams op weg helpen om professioneel met deze uitdaging om te gaan.

CINOP Advies biedt maatwerk en vertrekt in trainingen vanuit het handboek examinering van uw instelling.

Zoeken

Contactpersoon

 José Dams
José Dams
Senior consultant
06-12507527
 Sancie Leenders
Sancie Leenders
Consultant
06-22464253

Socialize met CINOP