Slim laverend op het doel af
Slim laverend op het doel af
24 februari 2018
pdf
??
Samen docenten opleiden voor het mbo.

Verreweg de meeste docenten met een tweedegraads lesbevoegdheid op zak kiezen voor een baan in het voortgezet onderwijs. Waar worden de docenten die werkzaam zijn in het middelbaar beroepsonderwijs dan opgeleid, kun je je bijna afvragen. De opleiding voor deze groep docenten stelt andere eisen door de dubbele kwalificatie waarover zij moeten beschikken. 

Adviseurs Raisa van Winden en Linda Medendorp schreven een artikel voor het boek ' tweebenig samen werken' van Twijnstra Gudde. In het artikel schetsen zij wat er nodig is om mbo-beroepsdocenten goed op te kunnen leiden, en waar dat nogal eens wringt.

Een mooi voorbeeld van laveren in de samenwerking tussen de hbo-lerarenopleiding en de mbo-scholen om deskundige docenten voor het middelbaar beroepsonderwijs op te leiden.

Lees hier het artikel 'slim laverend op het doel af, samen docenten opleiden voor het mbo'.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Raisa van Winden of Linda Medendorp.
Zoeken

Contactpersoon

 Linda Medendorp
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885
 Raisa van Winden
Raisa van Winden
Consultant
06-10970910

Socialize met CINOP