CINOP Intervisiespel 2019

Conferentie Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ‘Pak je ruimte’

International conference SIHO: Enhancing the student experience. Innovative support tools for students with disabilities

Training Impact in Erasmus+ centrale acties

Duurzaam leren als sleutel tot een duurzaam Europa?

CINOP draagt bij aan nieuw UNESCO-UNEVOC BILT-project

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn

Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een functiebeperking

Studiemiddag Studeren met dyslexie en dyscalculie

Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Regiobijeenkomst borgen kwaliteit studeren met functiebeperking en studentenwelzijn

KLASSE! webinar

Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

Het FlexLab: wegens succes verlengd

Modern werkgeverschap: samen zoeken naar het beloningsbeleid van morgen

Met KOMPAS21 zicht op je talent

Vakwedstrijden krachtig instrument voor professionele ontwikkeling

Eerste Train-de-Trainer KOMPAS21 groot succes

Nederland nummer 1 in inburgering

Praktijkcolleges voor werkplekleren: dat werkt

KOMPAS21: reflectie-instrument voor 21e -eeuwse vaardigheden

Hoger onderwijs van de toekomst? Richt je op de regio van de toekomst!

Implementatie van cursus seksuele opvoeding in onderwijs in Benin

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Dr. Patricia Brouwer (ecbo) in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Erasmus+ bereikt mijlpaal van 10 miljoen deelnemers

Vernieuwing van onderwijsprogramma’s in Aruba

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

Tweede Kamer neemt maatregelen: maak studeren met een functiebeperking toegankelijker

Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) partner in drie nieuwe langlopende onderzoeken

Provincie Brabant gaat voor Leven Lang Leren

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Download de instrumentkaart aanpak onderwijslogistieke vraagstukken in mbo-teams!

Ambachtsacademie verruimt leeftijd om ambacht te leren

Persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen

Online cursus kritisch denken

FlexScan voor een gezamenlijke aanpak op flexibel onderwijs

Herziening Europass voor betere toegankelijkheid en meer inclusie

Nieuw beroepscompetentieprofiel apothekersassistent 2019 ontwikkeld

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Professionaliseren van docenten met specifieke examentaken bij ROC TOP

Project Campus Mali in beeld

Bijdrage aan publicatiereeks Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen voor Aeres Hogeschool Dronten

Personeelstekort in Aziatisch horeca – op weg naar innovatieve opleidingsinfrastructuren

CINOP en DUO betrokken bij nieuwe koers Europass

De Leven Lang Leren labs

Expertisecentrum Handicap + studie begeleidde hogeschool Zuyd

Onderzoeksresultaten en netwerkbijeenkomst ‘(samen)werken aan onderwijskwaliteit’

BurgerschapLabs: de winnaars zijn bekend!

De basis leren voor iedereen

Aanvraag Sterk Techniekonderwijs regio Twente

Krachtig schoolexamenbeleid voor vmbo Kei College

Flexibel onderwijs: herkenbare uitdagingen bij Nederlandse onderwijsinstellingen

White Paper Een Leven Lang Ontwikkelen

Laaggeletterdheid in Nederland: meer mensen bereiken met een aanbod op maat. Hoe dan?

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Flexibilisering Noorderpoort – Inspiratiesessie

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Onderwijs op basis van leeruitkomsten

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

Terugblik CINOP Lentesessie 11 april 2019

Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Leren om te blijven leren – De docent als sleutel tot het onderwijs van de toekomst

Werkbezoek Omix Young Professionals

Mbo Onderzoeksdag 2019

BurgerschapLabs : 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Beter burgerschap met de BurgerschapLabs

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

Aanpak laaggeletterdheid: wat zijn de kansen?

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

De snelheid van technologische ontwikkelingen; feit of fictie?

CINOP in beeld | BurgerschapLabs

Globalisering en de regio – Hoe het onderwijs de zorgen bij de CEO kan wegnemen

Kritisch LEREN denken

De Ambachtsacademie

Flexibel onderwijs gaat verder dan persoonlijke dienstverlening

Leerbehoeften en technologie; op naar het ‘Netflix-model’?

Terugblik netwerkbijeenkomst: Wat is een hybride leeromgeving voor jou?

Jaarcongres Vereniging Hogescholen: hbo Futureproof

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

CINOP Lentesessie 2019 | Global trends & local impact

Mbo-docent: een vak apart

Nederlands beroepsonderwijs als het onderwijs van de toekomst?

De werkgevers zijn aan zet

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Belang van goede kennis-infrastructuur in het (mbo-)onderwijs

CINOP ontwikkelt programma maatschappelijke diensttijd IMC Weekendschool

Resultaten nationale peiling flexibel onderwijs

World Economic Forum Globalization 4.0

De sleutelrol van HR in de professionalisering van docenten

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

De waarde van internationalisering voor het mbo

FlexLab | laboratorium van flexibel onderwijs

Stimuleren en borgen van innovatie in je (onderwijs) organisatie

Innoveren vanuit visie: het succes van de Ambachtsacademie

Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van morgen

Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie

Universiteiten in 2040: wendbare maatschappelijke ‘hubs’

Rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Hybride onderwijs, hoe dan?!

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen Ecbo en practoraten

Trends in het hoger onderwijs binnen Europa

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Beroepsonderwijs: passend, effectief, onderwijs van hoge kwaliteit

‘Klaar voor morgen!’, over breed opleiden op mbo-niveau 2

De kracht van de regio en internationalisering in het beroepsonderwijs

Echt zelforganiserende teams floreren door succeservaringen

Nieuwe verbindingen tussen onderzoek en praktijkverbetering: het mbo in de lead

Deltion College voorloper met cross-over kwalificatie

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Vindt de sleutel voor de klas van morgen

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

Interne communicatie bepaalt het succes van de examenorganisatie

Leven lang ontwikkelen in de sector, branche, bedrijf of instelling

Flexibel onderwijs: scholen in spagaat?

NLQF – wat, waarom en hoe?

Hoe kun je als docent bijdragen aan toegankelijk en inclusief onderwijs?

Training onderwijslogistiek: op zoek naar dé beste oplossing