Terugblik CINOP Lentesessie 11 april 2019

Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Leren om te blijven leren – De docent als sleutel tot het onderwijs van de toekomst

Mbo Onderzoeksdag 2019

BurgerschapLabs : 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Beter burgerschap met de BurgerschapLabs

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Netwerkbijeenkomst flexibel en toegankelijk toetsen mbo & ho

Netwerkbijeenkomst flexibel en toegankelijk toetsen mbo & ho

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

Aanpak laaggeletterdheid: wat zijn de kansen?

University-Industry Interaction Conference

Netwerk flexibel en toegankelijk toetsen | mbo & ho

De snelheid van technologische ontwikkelingen; feit of fictie?

CINOP in beeld | BurgerschapLabs

Globalisering en de regio – Hoe het onderwijs de zorgen bij de CEO kan wegnemen

Kritisch LEREN denken

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren

De Ambachtsacademie

Flexibel onderwijs gaat verder dan persoonlijke dienstverlening

Leerbehoeften en technologie; op naar het ‘Netflix-model’?

Terugblik netwerkbijeenkomst: Wat is een hybride leeromgeving voor jou?

Jaarcongres Vereniging Hogescholen: hbo Futureproof

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

CINOP Lentesessie 2019 | Global trends & local impact

Mbo-docent: een vak apart

Nederlands beroepsonderwijs als het onderwijs van de toekomst?

De werkgevers zijn aan zet

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Belang van goede kennis-infrastructuur in het (mbo-)onderwijs

CINOP ontwikkelt programma maatschappelijke diensttijd IMC Weekendschool

Resultaten nationale peiling flexibel onderwijs

World Economic Forum Globalization 4.0

De sleutelrol van HR in de professionalisering van docenten

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

De waarde van internationalisering voor het mbo

FlexLab | laboratorium van flexibel onderwijs

Stimuleren en borgen van innovatie in je (onderwijs) organisatie

Innoveren vanuit visie: het succes van de Ambachtsacademie

Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van morgen

Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie

Universiteiten in 2040: wendbare maatschappelijke ‘hubs’

Rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Hybride onderwijs, hoe dan?!

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen Ecbo en practoraten

Trends in het hoger onderwijs binnen Europa

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Beroepsonderwijs: passend, effectief, onderwijs van hoge kwaliteit

‘Klaar voor morgen!’, over breed opleiden op mbo-niveau 2

De kracht van de regio en internationalisering in het beroepsonderwijs

Echt zelforganiserende teams floreren door succeservaringen

Nieuwe verbindingen tussen onderzoek en praktijkverbetering: het mbo in de lead

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Vindt de sleutel voor de klas van morgen

Interne communicatie bepaalt het succes van de examenorganisatie

Leven lang ontwikkelen in de sector, branche, bedrijf of instelling

Flexibel onderwijs: scholen in spagaat?

NLQF – wat, waarom en hoe?

Hoe kun je als docent bijdragen aan toegankelijk en inclusief onderwijs?

Taalkit DUTCH lesmateriaal