Scholing werkt! Benut de regeling NL leert door!

Whitepaper Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van corona

Webinar Hybride onderwijs

Hackathon aantrekkelijk ondernemerschapsonderwijs | Deel je ideeën en meld je aan

Haal achterstanden door de coronacrisis snel en met subsidie in

Leren in tijden van COVID-19: online didactische training voor PPS, Indonesië

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis: leren door reflectie

Beroepsonderwijs bezorgd: online lesgeven vraagt andere rol van docent

Webinar ‘Op naar een goede herstart van het mbo’

Grootste zorgen beroepsonderwijs over stage-/bpv-plekken

(Online) training | Pedagogisch didactisch handelen in afstandsonderwijs

Naar een duurzame economie; hoe we lerend uit de corona-crisis kunnen komen

Hebben we meer vrouwen nodig aan de ontwerptafel?

Flexibel onderwijs is niet per definitie slecht onderwijs, in tegendeel

Webinar 21ste eeuwse vaardigheden, júíst nu!

Inhaalprogramma onderwijsachterstanden: zet impact centraal

Leerlingendaling in het VO | Subsidie voor een toekomstplan in de regio

FlexLab: samen werken aan succesfactoren van flexibel onderwijs!

De 5 grootste zorgen van het beroepsonderwijs na corona

Whitepaper: Leven Lang Ontwikkelen ná de crisis

Kwart mbo’ers negatief over keuzedelen in JOB-monitor; wat werkt wèl?

Versterken van de kwaliteit van schoolexamens op het Maerlant College

Examinering op orde, nu èn later: hoe pak je dat goed aan?

Hulp voor examencommissies: kwaliteitsborging tijdens de coronacrisis

Teamkracht bij Deltion college – Op weg naar een lerende organisatie

Versneld bij- en omscholen tijdens en na de coronacrisis – hoe doe je dit?

Webinar Formatief handelen: grip houden op de ontwikkeling van studenten

Kennisclip: studenten stimuleren in online leeromgeving

Anderhalvemeteronderwijs in tijden van corona: welke lessen kunnen we leren van flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs?

Alfa-college herijkt examenorganisatie tijdens coronacrisis

Webinar Formatief handelen: grip houden op de ontwikkeling van studenten

Gemeente Haarlem zet Virtual Reality in bij aanpak laaggeletterdheid

Curio: project Examinering, certificering en diplomering voor 12-67 jaar

Governance in het onderwijs richting het einde van de coronacrisis

Waarde en impact van het onderwijs als wapen in de strijd tegen voedseltekorten in Mali

Flexpraktijk Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Examinering is van ons allemaal

Webinar ‘Anders’ toetsen en examineren: Toegankelijk en flexibel

Terugblik: Digitale ontwerptafel over Hybride onderwijs

Hoe lokale uitvindingen in medische apparatuur de Ethiopische gezondheidszorg verbeteren

Johan Cruijf College werkt met behulp van de FlexScan aan flexibel leerarrangement

6 tips om als examencommissie adequaat te blijven handelen

Objectief observeren moet je leren

Flexpraktijk Summa College

Online training: Verantwoord hanteren van CGI bij (school)examineren

CINOP ondersteunt examencommissies online

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Veranderkracht van onderwijsteams in crisis: hoe zorg je dat die kracht blijft?

Waar krijg jij energie van? Professionele ontwikkeling met Sterke Punten training

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

KOMPAS21: uitbreiding en koppeling aan het onderwijsaanbod

Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Professionaliseren van decentrale examencommissies bij Landstede mbo

Met FlexScan naar koersdocument flexibilisering bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Formatief handelen op het CITAVERDE college (vmbo)

Flexpraktijk Friesland College CIOS

Flexibilisering hoog op kwaliteitsagenda binnen ArtEZ

Visie op hoger onderwijs: regionaal in plaats van nationaal

CINOP ondersteunt Nederlandse kandidatuur voor de organisatie van EuroSkills 2024

Versterken van het schoolexamenbeleid bij Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Leerlingen van de Bossche vakschool op bliksemstage bij CINOP

De baas van morgen; Teslime vervangt directeur Eline van der Net bij CINOP

Passend opleidingstraject voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt bij Mbo Rijnland college Start-Up

Eerste diploma’s Ambachtsacademie een feit!

Visie CINOP op Strategische Agenda Hoger Onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’

World Economic Forum 2020: in 10 jaar 1 miljard mensen om- en bijscholen

CINOP ondersteunt UNESCO UNEVOC bij onderzoek naar gendergelijkheid in beroepsonderwijs

Basisvaardigheden: ons aanbod voor werkgevers, gemeenten en onderwijs

Flexpraktijk ROC Nijmegen

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Het nieuwe ‘Passerelle’-programma is gelanceerd in Benin!

Flexpraktijk Fontys Hogeschool ICT

Internationalisering in het mbo

CINOP begeleidde KION, HAN en ROC Nijmegen naar duurzaam innovatienetwerk ‘KEI’

Voortzetting netwerk Breed opleiden Niveau 2

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

Project Dwarsverbinden in de Regio

Internationalisering in het mbo wordt volwassen

Flexpraktijken: in gesprek met flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Wat leert ons brein ons over leren?

Drie wetenschappelijk bewezen leerprincipes in het onderwijs

Modernisering en professionalisering van het hoger onderwijs in Mali

De Ghanese raad van Verpleeg- & Verloskunde bezoekt Nederland om meer te weten te komen over digitaal toetsen

Hoe meet je 21ste -eeuwse vaardigheden?

Aan de slag met verbeteren PTA’s

‘Pak je ruimte’ in het mbo – van gepersonaliseerd leren tot examinering

CINOP gaat Politieacademie bijstaan bij het verder ontwikkelen van beroepsprofielen

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de docent van de toekomst?

Trendrapportage flexibel onderwijs

KUO-FlexScan helpt flexibiliteit in het kunstonderwijs in kaart te brengen

OMIX op werkbezoek bij CINOP

Design thinking en het belang van onderwijskundige expertise

Maakt breed opleiden studenten echt aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt?

Onderwijsinstellingen opgelet! Op zoek naar een (aanvullend) studieproject of stage voor je studenten?

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Lancering curriculum seksuele opvoeding Benin

Het versterken van de Chittagong Port Authority Training Institute (CPATI) in Bangladesh:

Design Thinking bij het Horizon college

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Leven Lang Leren: waardecreatie voor organisaties

Duurzaam inzetbare medewerkers cruciaal voor bedrijven

Week van de alfabetisering: samen werken aan een leven lang ontwikkelen

CINOP expert partner bij vormgeving flexibele onderwijsprogramma’s

Start werving nieuwe ‘IMCoaches’ maatschappelijke diensttijd

De KLASSE! webinar

Curriculumontwikkeling: doe het op jouw manier!

WorldSkills 2019: jongeren met een beroepsopleiding kunnen de wereld veranderen

CINOP krijgt OKP-tender Nuffic gegund: Duurzame oplossingen in de maritieme en havensector in Bangladesh

CINOP Intervisiespel 2019

Duurzaam leren als sleutel tot een duurzaam Europa?

CINOP draagt bij aan nieuw UNESCO-UNEVOC BILT-project

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

Modern werkgeverschap: samen zoeken naar het beloningsbeleid van morgen

Met KOMPAS21 zicht op je talent

Vakwedstrijden krachtig instrument voor professionele ontwikkeling

Eerste Train-de-Trainer KOMPAS21 groot succes

Nederland nummer 1 in inburgering

Praktijkcolleges voor werkplekleren: dat werkt

KOMPAS21: reflectie-instrument voor 21e -eeuwse vaardigheden

Hoger onderwijs van de toekomst? Richt je op de regio van de toekomst!

Implementatie van cursus seksuele opvoeding in onderwijs in Benin

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Dr. Patricia Brouwer (ECBO) in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Erasmus+ bereikt mijlpaal van 10 miljoen deelnemers

Vernieuwing van onderwijsprogramma’s in Aruba

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

Tweede Kamer neemt maatregelen: maak studeren met een functiebeperking toegankelijker

Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) partner in drie nieuwe langlopende onderzoeken

Provincie Brabant gaat voor Leven Lang Leren

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Download de instrumentkaart aanpak onderwijslogistieke vraagstukken in mbo-teams!

Ambachtsacademie verruimt leeftijd om ambacht te leren

Persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen

Online cursus kritisch denken

FlexScan voor een gezamenlijke aanpak op flexibel onderwijs

Herziening Europass voor betere toegankelijkheid en meer inclusie

Nieuw beroepscompetentieprofiel apothekersassistent 2019 ontwikkeld

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Professionaliseren van docenten met specifieke examentaken bij ROC TOP

Project Campus Mali in beeld

Bijdrage aan publicatiereeks Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen voor Aeres Hogeschool Dronten

Personeelstekort in Aziatisch horeca – op weg naar innovatieve opleidingsinfrastructuren

CINOP en DUO betrokken bij nieuwe koers Europass

De Leven Lang Leren labs

ECIO begeleidde Zuyd Hogeschool

BurgerschapLabs: de winnaars zijn bekend!

De basis leren voor iedereen

Aanvraag Sterk Techniekonderwijs regio Twente

Krachtig schoolexamenbeleid voor vmbo Kei College

Flexibel onderwijs: herkenbare uitdagingen bij Nederlandse onderwijsinstellingen

White Paper Een Leven Lang Ontwikkelen

Laaggeletterdheid in Nederland: meer mensen bereiken met een aanbod op maat. Hoe dan?

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Flexibilisering Noorderpoort – Inspiratiesessie

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Onderwijs op basis van leeruitkomsten

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

Terugblik CINOP Lentesessie 11 april 2019

Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Leren om te blijven leren – De docent als sleutel tot het onderwijs van de toekomst

Werkbezoek Omix Young Professionals

Mbo Onderzoeksdag 2019

BurgerschapLabs: 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Beter burgerschap met de BurgerschapLabs

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

Aanpak laaggeletterdheid: wat zijn de kansen?

De snelheid van technologische ontwikkelingen; feit of fictie?

CINOP in beeld | BurgerschapLabs

Kritisch LEREN denken

De Ambachtsacademie

Flexibel onderwijs gaat verder dan persoonlijke dienstverlening

Leerbehoeften en technologie; op naar het ‘Netflix-model’?

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

Mbo-docent: een vak apart

Nederlands beroepsonderwijs als het onderwijs van de toekomst?

De werkgevers zijn aan zet

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Belang van goede kennis-infrastructuur in het (mbo-)onderwijs

CINOP ontwikkelt programma maatschappelijke diensttijd IMC Weekendschool

Resultaten nationale peiling flexibel onderwijs

De sleutelrol van HR in de professionalisering van docenten

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

De waarde van internationalisering voor het mbo

Stimuleren en borgen van innovatie in je (onderwijs) organisatie

Innoveren vanuit visie: het succes van de Ambachtsacademie

Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van morgen

Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie

Universiteiten in 2040: wendbare maatschappelijke ‘hubs’

Rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Hybride onderwijs, hoe dan?!

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen ECBO en practoraten

Trends in het hoger onderwijs binnen Europa

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Beroepsonderwijs: passend, effectief, onderwijs van hoge kwaliteit

‘Klaar voor morgen!’, over breed opleiden op mbo-niveau 2

De kracht van de regio en internationalisering in het beroepsonderwijs

Echt zelforganiserende teams floreren door succeservaringen

Deltion College voorloper met cross-over kwalificatie

Van theorie en praktijk naar integrale beroepskennis: Hoe doen studenten dat?

Vindt de sleutel voor de klas van morgen

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

Interne communicatie bepaalt het succes van de examenorganisatie

Leven lang ontwikkelen in de sector, branche, bedrijf of instelling

NLQF – wat, waarom en hoe?