KLASSE! webinar

Training Impact in Erasmus+ centrale acties

International conference SIHO: Enhancing the student experience. Innovative support tools for students with disabilities

Regiobijeenkomst borgen kwaliteit studeren met functiebeperking en studentenwelzijn

Conferentie Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ‘Pak je ruimte’

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Mbo Onderzoeksdag 2019

Studiemiddag Studeren met dyslexie en dyscalculie

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een functiebeperking

Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag