Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Lentesessie 2020

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Inspiratiedag studentenwelzijn voor studeren in het hoger onderwijs

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag