Studiemiddag Studeren met dyslexie en dyscalculie

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een functiebeperking

Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag