Formatief handelen: grip houden op de ontwikkeling van studenten

Hybride onderwijs: hoe pak je dat aan wanneer je niet op je werkplek kunt werken en leren?

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Inspiratiedag studentenwelzijn voor studeren in het hoger onderwijs

Workshop Data-Ondersteund Onderwijs: eDOOcate 2 juni

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag