Conferentie Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ‘Pak je ruimte’

Uitwisselingsbijeenkomst Koppeltraject 2019: begeleiding startende leraren in de praktijk | VO

11 oktober 2019

Postillion Hotel, Bunnik

En interessante conferentie voor scholen die in het kader van een leven lang ontwikkelen zoeken naar meer ruimte binnen bestaande wet- en regelgeving om het maatwerk voor volwassenen vorm te geven. Vorig jaar organiseerde het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering een conferentie met als thema ‘Ruimte in regels’. Dit jaar gaat het kennispunt tijdens de conferentie in oktober 2019 verder om CINOP levert hieraan een bijdrage in de vorm van twee workshops.

CIMO workshop (Andrea Klaeijsen)

Veel scholen zoeken momenteel naar mogelijkheden om meer flexibiliteit en maatwerk te leveren binnen de opleiding. Om de effecten beter in beeld te brengen, kan de zgn. CIMO-aanpak helpen. CIMO staat voor een stappenplan om in beeld te krijgen wat werkt en wat niet werkt. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en implementeren van flexibel onderwijs en wat daarin wel of niet behulpzaam is. Met de aanpak worden de volgende vragen beantwoord: Wat wil je met meer flexibiliteit oplossen? Welke interventie kies je? Wat werkt daarbij? Wat levert het de student en het team op? Wij presenteren een krachtige manier om hierover met elkaar het gesprek te voeren.

Gepersonaliseerd leren. Hoe houd ik de rek erin?  (Sandra Beugel)

Steeds meer onderwijsteams willen de slag maken van een maatwerkprogramma naar meer flexibiliteit en werken vanuit gepersonaliseerde leerroutes. In deze workshop wordt ons model voor het ontwikkelen van een flexibel curriculum toegelicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komt aan bod hoe scholen vorm en inhoud geven aan gepersonaliseerd leren. Welke knelpunten komen zij tegen en welke oplossingen hebben zij hiervoor gevonden?