Netwerkbijeenkomst flexibel en toegankelijk toetsen

31 oktober 2019

Nader te bepalen

Ben je betrokken bij het meer flexibel en toegankelijk maken van toetsen en examineren? Wil je jezelf hierop verder professionaliseren en bijdragen aan een breedgedragen interne bewustwording? Neem dan deel aan het Netwerk Flexibel en Toegankelijk Toetsen voor mbo en ho instellingen.

Naast kennisdeling worden er tal van handreikingen gedaan door experts en gastsprekers, zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Ook de uitwisseling van concrete handreikingen rondom toegankelijk toetsen staat centraal.

Meer informatie