Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

14 mei 2019

CINOP pand

Op 1 augustus 2014 werd het Passend Onderwijs ingevoerd. Eén van de doelen was het aantal thuiszitters terugdringen en de doorstroom van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte verbeteren. Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen, ook in het mbo en hoger onderwijs. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze praktische studiemiddag staan de volgende vragen centraal:

Wat leren we van de eerste ervaringen met passend onderwijs?
Wat is nodig voor een doorlopende lijn voor leerlingen/studenten met specifieke ondersteuningsbehoeften bij de overgang Voortgezet Onderwijs (VO) => HO en VO => MBO => HO?
Wat kan het HO leren van VO en MBO en andersom?
Is het HO voldoende voorbereid?

Resultaat

Na afloop hebben deelnemers aan deze studiemiddag:

  • de knelpunten (in de regio) in beeld;
  • mogelijke oplossingen leren kennen en;
  • hun netwerk uitgebreid.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het beleid ten aanzien van studeren met een functiebeperking cq passend onderwijs in het VO, MBO en HO, zoals Beleidsmakers, studentendecanen, studiebegeleiders, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, docenten, ambulant begeleiders.

Tijd en locatie

De studiemiddag staat gepland op dinsdag 14 mei 2019 van 13:00 tot 16:30 uur en vindt plaats in ons kantoor in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Begeleider

De studiemiddag wordt verzorgd door Karien Coppens, consultant bij Expertisecentrum handicap + studie.

Kosten

€ 235,-