Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren

20 mei 2019

Utrecht

Dit platform draait om een koppeltraject waarbij scholen en besturen gekoppeld kunnen worden aan een expert. Ze leren dan van elkaar door gedeelde ervaringen en uitwisselingsbijeenkomsten. Er is ook volop gelegenheid tot uitwisseling met andere deelnemers, bijvoorbeeld via ‘speedsparren’. Het thema van de bijeenkomst op maandag 20 mei is ‘begeleiding startende leraren in de praktijk’. Centraal zal staan:

  • Centraal Flexibel opleiden van leraren
  • De startende leraar en de doorlopende professionele ontwikkeling
  • De kwaliteit van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren
  • De toekomst van samen opleiden en professionaliseren en de rol van het bestuurlijk handelen

Linda Medendorp van CINOP is betrokken bij de organisatie van dit evenement via de mbo-raad.

Meer informatie?