Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag

Jongeren17tot24 cinop 68

09 juni 2020

Stationsplein 14, 5211 AP ’s-Hertogenbosch (CINOP-pand).

Studenten met een ondersteuningsvraag worden steeds meer gehoord en betrokken: zij nemen deel aan beleidsvorming, agenderen hun eigen belangen op diverse platforms, hebben inspraak binnen de onderwijsinstelling en dragen steeds vaker bij aan het welbevinden van hun medestudenten. Door een rol te spelen in de voorlichting en informatievoorziening, maar ook door actief medestudenten te begeleiden. Deze bijdragen van studenten veronderstellen een mate van professionaliteit die niet vanzelf bij iedere student aanwezig is. Daarom is goede begeleiding van de vaak bedreven studenten essentieel. Dat vraagt van jou dat je stilstaat bij de selectie van geschikte studenten, dilemma’s die zij in hun werk tegenkomen en de motieven en behoeften van jouw

Inhoud en werkwijze

Tijdens de studiemiddag kijken wij met onderwijsprofessionals waar en hoe studenten met een ondersteuningsvraag om een bijdrage wordt gevraagd, op welke wijze zij die leveren en hoe we dat planmatig kunnen begeleiden zodat de student wordt beschermd en de continuïteit van hun bijdrage is gewaarborgd. Aan bod komen de onderwerpen:

  • gremia van participatie;
  • doelen van studentenparticipatie en actueel beleid;
  • selectie van studenten;
  • voorbereiden van de student op zijn taak;
  • dilemma’s;
  • meerwaarde van studentenparticipatie en kwetsbaarheden;
  • raamwerk voor begeleiding.

Resultaat

Weten wanneer je studentparticipatie in kan zetten en hoe je dat aanpakt. Je leert een bruikbaar raamwerkplan op te stellen voor effectieve studentenparticipatie.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen en studieadviseurs.

Tijd en locatie

De studiemiddag staat gepland op 9 juni 2020 van 13:00 tot 16:30 uur en vindt plaats in ons kantoor in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Begeleider

De studiemiddag wordt verzorgd door Danny Verbeek, consultant bij ECIO/CINOP.

Kosten

De kosten voor deze studiemiddag bedragen € 235,- per persoon.

Neem contact met ons op voor meer informatie