Basisvaardigheden

CINOP is specialist op het gebied van de basisvaardigheden taal-, rekenen- en digitale vaardigheden voor lager opgeleide volwassenen. Als maatschappelijke organisatie zet CINOP zich in op de beheersing van deze vaardigheden, zodat de individu optimaal kan participeren in de samenleving. Met brede kennis over de aanpak van laaggeletterdheid, inburgering, (digitale)inclusie begeleiden wij gemeenten, organisaties , NGO’s, onderwijsinstellingen met advies voor  (beleids)ontwikkeling- en implementatietrajecten.

CINOP helpt organisaties bij het optimaliseren van het educatieaanbod en het bereiken van de juiste doelgroepen. Met inzichten, onderzoeken, effectieve interventies, ontwikkeling en inzet van de juiste methodieken spelen wij in op recente (beleids)ontwikkelingen.

Onze klanten

  • Diverse gemeenten hebben wij begeleid bij de aanpak van laaggeletterdheid met inzichten en effectieve interventies voor bestrijding van laaggeletterdheid.
  • Met onzekennis over (de doelgroep van) inburgering en laaggeletterdheid helpen wij gemeenten om hun educatieaanbod te verhogen.
  • Wij doen onderzoek naar ervaringen van laaggeletterden zelf en wat dat betekent voor het motiveren voor en organiseren van taalaanbod
  • Wij werken mee aan een nieuwe methodiek om laaggeletterden te werven (KLASSE) en hebben een nieuwe methodiek voor educatieaanbod voor NT1’ers ontwikkeld (nt1leren.nl).
  • De Taalkit DUTCH werd in 2015 gelanceerd door CINOP en Oefenen.nl. Een maatschappelijk initiatief voor niet-statushouders dat werd ondersteund door diverse partijen. Zowel online als offline kunnen vluchtelingen, vanaf dag één, samen met hun begeleiders, op een gestructureerde manier de eerste beginselen van de Nederlandse taal leren.

Neem contact op voor meer informatie

Gerelateerde items

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

Aanpak laaggeletterdheid: wat zijn de kansen?

De snelheid van technologische ontwikkelingen; feit of fictie?