Basisvaardigheden

CINOP is specialist op het gebied van de basisvaardigheden taal-, rekenen- en digitale vaardigheden. Als maatschappelijke organisatie zet CINOP zich in voor een goede beheersing van deze vaardigheden, zodat iedereen optimaal kan participeren in de samenleving. Met brede kennis over de aanpak van laaggeletterdheid, inburgering, taal en rekenen binnen het beroepsonderwijs en (digitale) inclusie begeleiden wij onder andere gemeenten, onderwijsinstellingen en NGO’s met advies over (beleids)ontwikkeling- en implementatietrajecten.

CINOP helpt organisaties bij het bereiken van de juiste doelgroepen en het optimaliseren van het onderwijsaanbod voor jongeren én volwassenen. Met inzichten, onderzoeken, effectieve interventies, ontwikkeling en inzet van de juiste methodieken spelen wij in op recente (beleids)ontwikkelingen.

Onze klanten en opdrachten

  • CINOP en Zet een Punt… werken samen om de aanpak van KLASSE! verder te verspreiden en te ontwikkelen, om zo samen meer te bereiken in de werving van Nederlandstalige laaggeletterden. Het programma KLASSE! richt zich op Nederlandstalige laaggeletterden met een leervraag op het gebied van de basisvaardigheden. Bekijk hier een webinar over KLASSE!
  • Diverse gemeenten hebben wij begeleid bij de aanpak van laaggeletterdheid met inzichten en effectieve interventies voor bestrijding van laaggeletterdheid. Lees hier het rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein.
  • Met onze kennis over (de doelgroep van) inburgering en laaggeletterdheid helpen wij gemeenten om hun educatieaanbod te verhogen.
  • Wij doen onderzoek naar ervaringen van laaggeletterden zelf en wat dat betekent voor het motiveren voor en organiseren van taalaanbod.
  • Wij hebben samen met oefenen.nl een nieuwe methodiek voor educatieaanbod voor NT1’ers ontwikkeld (nt1leren.nl).
  • Van januari 2017 tot augustus 2018 is het project Ouderen & digivaardigheden ontwikkeld, gepilot, gemonitord en geëvalueerd in drie verschillende gemeenten. Dit experiment is gefinancierd vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal. Lees hier het rapport.
  • Samen met mbo-instellingen analyseren we examenresultaten taal en rekenen en we begeleiden vervolgens de teams bij het benutten van deze informatie.

Neem contact op voor meer informatie

Gerelateerde items

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Week van de alfabetisering: samen werken aan een leven lang ontwikkelen

Met KOMPAS21 zicht op je talent