Basisvaardigheden

CINOP is specialist op het gebied van de basisvaardigheden taal-, rekenen- en digitale vaardigheden. Als maatschappelijke organisatie zet CINOP zich in voor een goede beheersing van deze vaardigheden, zodat iedereen optimaal kan participeren in de samenleving. Met brede kennis over de aanpak van laaggeletterdheid, inburgering, taal en rekenen binnen het beroepsonderwijs en (digitale) inclusie begeleiden wij onder andere gemeenten, onderwijsinstellingen en NGO’s met advies over (beleids)ontwikkeling- en implementatietrajecten.

CINOP helpt organisaties bij het bereiken van de juiste doelgroepen en het optimaliseren van het onderwijsaanbod voor jongeren én volwassenen. Met inzichten, onderzoeken, effectieve interventies, ontwikkeling en inzet van de juiste methodieken spelen wij in op recente (beleids)ontwikkelingen.

 

Onze klanten

  • Diverse gemeenten hebben wij begeleid bij de aanpak van laaggeletterdheid met inzichten en effectieve interventies voor bestrijding van laaggeletterdheid.
  • Met onze kennis over (de doelgroep van) inburgering en laaggeletterdheid helpen wij gemeenten om hun educatieaanbod te verhogen.
  • Wij doen onderzoek naar ervaringen van laaggeletterden zelf en wat dat betekent voor het motiveren voor en organiseren van taalaanbod
  • Wij werken mee aan een nieuwe methodiek om laaggeletterden te werven (KLASSE) en hebben samen met oefenen.nl een nieuwe methodiek voor educatieaanbod voor NT1’ers ontwikkeld (nt1leren.nl).
  • Samen met mbo-instellingen analyseren we examenresultaten taal en rekenen en we begeleiden vervolgens de teams bij het benutten van deze informatie.

Neem contact op voor meer informatie

Gerelateerde items

Met KOMPAS21 zicht op je talent

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

De basis leren voor iedereen