Onze klanten en opdrachten

CINOP en ECBO hebben al veel gedaan op het gebied van basisvaardigheden. Hieronder een selectie van eerdere opdrachten en projecten.

  • CINOP en Zet een Punt… werken samen om de aanpak van KLASSE! verder te verspreiden en te ontwikkelen, om zo samen meer te bereiken in de werving van Nederlandstalige laaggeletterden. Het programma KLASSE! richt zich op Nederlandstalige laaggeletterden met een leervraag op het gebied van de basisvaardigheden. Bekijk hier een webinar over KLASSE!
  • Diverse gemeenten hebben wij begeleid bij de aanpak van laaggeletterdheid met inzichten en effectieve interventies voor bestrijding van laaggeletterdheid. Lees hier het rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein.
  • Met onze kennis over (de doelgroep van) inburgering en laaggeletterdheid helpen wij gemeenten om hun educatieaanbod te verhogen.
  • Wij doen onderzoek naar ervaringen van laaggeletterden zelf en wat dat betekent voor het motiveren voor en organiseren van taalaanbod.
  • Wij hebben samen met oefenen.nl een nieuwe methodiek voor educatieaanbod voor NT1’ers ontwikkeld (nt1leren.nl).
  • Van januari 2017 tot augustus 2018 is het project Ouderen & digivaardigheden ontwikkeld, gepilot, gemonitord en geëvalueerd in drie verschillende gemeenten. Dit experiment is gefinancierd vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal. Lees hier het rapport.
  • Samen met mbo-instellingen analyseren we examenresultaten taal en rekenen en we begeleiden vervolgens de teams bij het benutten van deze informatie.