De waarde van internationalisering voor het mbo

Reizen ss(1)

12 januari 2019

In gesprek met 23 vooruitstrevende bestuurders

Drie-en-een-half jaar geleden, in 2015, zijn de eerste Erasmus+ VET Mobility Charters uitgereikt aan 23 mbo-instellingen. Dit Charter is een keurmerk, uitgereikt door het Nationaal Agentschap Erasmus+ aan mbo-instellingen die internationalisering hoog op de agenda hebben staan en het thema nauw hebben verbonden met hun beleid. De 23 mbo-instellingen vormen daarmee de voorhoede op het terrein van internationalisering in het mbo. Drie jaar na het uitreiken van de eerste VET Mobility Charters heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ deze 23 charterhouders bezocht en gesproken met de bestuurders over de huidige stand van zaken op het gebied van internationalisering binnen hun eigen instelling.

Men was het er snel over eens dat internationalisering veel breder is dan alleen de bekendste uitingsvorm: stagelopen in het buitenland. Ook binnen de eigen instelling is veel aandacht voor internationalisering ‘at home’. De context van het mbo is op vele vlakken internationaal: verschillende culturen binnen de school, er wordt samengewerkt met innovatieve bedrijven in het buitenland en studenten komen te werken bij bedrijven die internationaal opereren. Een belangrijk en interessant gespreksonderwerp was dus de meerwaarde die internationalisering biedt voor de studenten en medewerkers. Wat kun je er allemaal mee bereiken? Welke keuzes worden er gemaakt? Welke strategieën worden ingezet om vorm te geven aan internationalisering? Er werd een aantal zaken genoemd:

Ontplooiing als persoon en in de beroepsuitoefening

Met stip bovenaan in de gesprekken met bestuurders staat het argument dat een internationale leerervaring bijdraagt aan de ontplooiing van de student. Zo’n ervaring is een goede voorbereiding op zowel het maatschappelijk leven – als middel om (wereld)burgerschap te ontwikkelen – als het functioneren op de arbeidsmarkt. Via internationalisering ervaren studenten wat het voor hen betekent dat de samenleving en de arbeidsmarkt globaliseren en ontwikkelen zij vaardigheden om daarmee om te gaan.

Vaardigheden als het vergroten van zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en ondernemerschap. Zaken die niet alleen van belang zijn voor de voorbereiding op een vak, maar ook om mobiel te kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Met toegenomen zelfvertrouwen tonen de studenten een grotere flexibiliteit en durven zij in de toekomst stappen te ondernemen zoals het wisselen van positie zodat ze niet vastlopen in zijn of haar carrière.

Zelfredzaamheid om een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen in de context van de samenleving van morgen.

Doorleren op een hoger opleidingsniveau

Het is moeilijk om concreet aan te tonen, maar uit meerdere inventarisaties kwam al naar voren dat studenten van mbo-niveau 4 die naar het buitenland gaan opvallend vaak doorstromen naar het hbo. Ook zijn er voorbeelden van niveau 2 studenten die na een groepsreis in het buitenland, na terugkomst, veel meer enthousiasme voor doorstuderen tonen. Het is een gegeven dat wel sterk vermoed wordt door de bestuurders, maar waar verder onderzoek voor nodig is naar de harde cijfers.

Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs: professionalisering van medewerkers

Veel bestuurders spreken de wens uit om professionalisering en internationalisering meer met elkaar te verbinden. Wanneer docenten internationaal actief worden, vergroot dit iemands competenties, ontstaat begrip van en kennis over de praktijk in andere landen en van andere onderwijssystemen, kan beleid worden aangescherpt en kan een hogere kwaliteit van het eigen werk worden bewerkstelligd. Er zijn veel voorbeelden van docenten die hun onderwijs aanpassen en verbeteren op basis van buitenlandervaringen: internationalisering als katalysator van innovatie om het onderwijs te verbeteren.

Conclusie

De bestuurders van de 23 mbo-instellingen hebben allemaal de waarde ervaren van internationalisering als middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Om maximaal gebruik te maken van dit krachtige middel, zijn velen van hen nu bezig om het thema tot een integraal onderdeel te maken van het beleid en de dagelijkse sturing. Op deze manier kan het effect zowel worden vergroot, als verduurzaamd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat internationalisering voor uw eigen instelling kan betekenen? Of wilt u inspiratie en kennis over mooie internationale projecten die plaatsvinden binnen het mbo? Of bent u geïnteresseerd in het vergroten van de impact van internationaliteit? Het Nationaal Agentschap Erasmus+ mbo-ve, in Nederland uitgevoerd door CINOP, helpt u graag verder. Neem contact met ons via mbo-ve@erasmusplus.nl op of kijk op www.erasmusplus.nl.

Voor meer informatie neem contact op

CINOP | Gonnie van der Eerden

Gonnie van der Eerden

Gerelateerde items

Beroepsonderwijs bezorgd: online lesgeven vraagt andere rol van docent

Kennisclip: studenten stimuleren in online leeromgeving

Terugblik: Digitale ontwerptafel over Hybride onderwijs