Design thinking en het belang van onderwijskundige expertise

Design thinking blog

10 oktober 2019

Design thinking is here to stay

Design thinking is hot; steeds meer organisaties gebruiken design thinking als methode om complexe vraagstukken op te lossen. Er bestaan veel varianten van design thinking; verschillende benaderingen, andere accenten. Echter, de basisgedachte blijft eenvoudig; door zo goed mogelijk de behoeftes van de betrokken stakeholders van het vraagstuk in kaart te brengen, kunnen in relatief korte tijd creatieve, innovatieve oplossingen worden bedacht. Deze oplossingen worden gelijk toegepast in de praktijk, waar ze worden getest en zo nodig aangepast. Op deze manier creëer je in een aantal korte, snelle stappen een antwoord op je vraagstuk, dat onmiddellijk werkt in de praktijk en voldoet aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers en betrokkenen.

Design thinking en leren

We zien dat ook op het gebied van leren en onderwijs design thinking haar intrede heeft gedaan. En dat is niet voor niets. Leervraagstukken worden immers steeds complexer. Zowel in het onderwijs als op andere plekken waar geleerd wordt (bijvoorbeeld binnen professionele organisaties) wordt het steeds moeilijker om te zorgen dat mensen de juiste kennis en vaardigheden hebben om relevant te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Kennis en vaardigheden die vandaag nog van toepassing zijn en gewild door werkgevers, zijn morgen alweer achterhaald. Dit vraagt om grote aanpassingen op het gebied van onderwijs. Andere structuren en ontwerpen, andere inhoud en vormen van educatie, andere locaties en tijden, etc.

Zoals gezegd is design thinking een krachtig instrument om een antwoord te formuleren op dit soort uitdagingen. Samen met studenten, docenten, (toekomstige) werkgevers en andere stakeholders kan met design thinking een leerproces worden ontworpen dat wel toekomstbestendig is.

De oplossing lijkt dus simpel te zijn. Wil je een modern, effectief leerproces ontwikkelen? Schakel zo snel mogelijk een design thinker in en ga aan de slag. Maar zo eenvoudig is het helaas niet.

Innovatieve leeroplossingen vragen meer dan enkel design

Om een effectief leerproces in te richten, is meer nodig dan enkel de design thinking methode. Dat geldt in het bijzonder voor de onderwijssector. Een geweldig ontwerp, hoe innovatief en slim dit ook mag zijn, moet bij de implementatie rekening houden met de zeer specifieke omstandigheden binnen het onderwijs. Denk aan de complexe structuren of de wet- en regelgeving waar rekening mee moet worden gehouden. Je kunt een mooi ontwerp niet simpelweg bij de docent neerleggen en vragen of hij/zij deze veranderingen door wil voeren. Zelfs wanneer de gehele organisatie zou worden betrokken bij het proces dan nog moet het designproces rekening houden met obstakels die typerend zijn voor het onderwijs.

Dit geldt ook voor andere leerprocessen. Een professionele organisatie zal veel minder te maken hebben met wetgeving die voorschrijft wat er geleerd moet worden, aan welke eisen en budgetten het moet voldoen, etc. Ook kunnen structuren veel gemakkelijker worden aangepast. Dat neemt niet weg dat je kennis nodig hebt over (de impact van) leren. Hoe vertaal je de leerbehoeftes van de betrokken stakeholders in een concreet proces dat daadwerkelijk de gewenste resultaten oplevert?

Design thinking in de praktijk: CINOP en Sint Lucas

CINOP combineert design thinking met haar onderwijskundige expertise. Een mooi voorbeeld hiervan is het designproject dat we samen met Sint Lucas hebben uitgevoerd.

Sint Lucas ontwerpt nieuw, toekomstbestendig onderwijs, waarbij design thinking wordt toegepast. Studenten, docenten én mensen uit het bedrijfsleven werken samen onder leiding van CINOP om hun onderwijs vorm te geven. Alle stakeholders worden betrokken, concept-versies worden getest in de praktijk en een breed scala aan design-werkvormen worden ingezet om het onderwijs van Sint Lucas toekomstbestendig te maken!

Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week organiseerden CINOP en Sint Lucas een workshop waar je de kracht van design thinking en onderwijskundige expertise kunt ervaren.

Geïnteresseerd? Neem contact op voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen