Globalisering en de regio – Hoe het onderwijs de zorgen bij de CEO kan wegnemen

Global local cinop (1)

13 maart 2019

Er is grote zorg bij werkgevers over hoe zij in de toekomst nog aan de juiste mensen kunnen komen. Nu al is er een groot tekort in bepaalde sectoren. Denk aan de techniek, de zorg en het onderwijs. Deze tekorten nemen, wanneer er niets gebeurt, alleen maar toe. De enige mogelijkheid om op een goede manier de afstand tussen opleidingen en de arbeidsmarkt te verkleinen, is om de handen ineen te slaan. Hoe? Deze vraag, en de oplossingen die al toegepast worden in de praktijk staan centraal tijdens de CINOP Lentesessie van 11 april 2019.

Gestegen: de zorg van CEO’s over het juiste personeel

In een onlangs verschenen internationaal onderzoek van PwC waarbij 500 CEO’s[1] van toporganisaties zijn ondervraagd, zien we dat hun belangrijkste zorgen betrekking hebben op een aantal zaken. Ten eerste de onzekerheid die op dit moment in de wereld heerst; geopolitieke spanningen, (angst voor) handelsoorlogen, opkomend populisme en protectionisme, de angst voor overregulering en onzekerheid over regels en wetgeving beheersen de top tien van zorgen die de CEO’s delen. Ook de snelheid van technologische veranderingen en de angst voor cybercriminaliteit dragen bij aan deze onzekerheid. Op drie – vorig jaar op de vijfde plaats -zien we de zorg over hoe zij aan mensen komen met de juiste kennis en vaardigheden.

Het is een duidelijk schema; aan de ene kant zien we ontwikkelingen die grote onzekerheid leiden en daarmee ook disruptie van de arbeidsmarkten tot gevolg hebben. Alleen al door de technologische ontwikkelingen verandert op korte termijn 90% van de huidige banen radicaal[2]. Niet alleen verdwijnen er veel banen omdat ze niet meer relevant zijn of worden uitgevoerd door machines, er zullen ook veel nieuwe banen ontstaan. De banen die blijven zullen qua inhoud sterk veranderen.

Regionale aanpak

Wat betekent dit voor onze eigen regio’s? Onze bedrijven hebben – net als andere professionele organisaties – dezelfde zorgen. Ook zij hebben te maken met een voortdurend veranderende, moeilijk te voorspellen arbeidsmarkt. En net als de 500 grote multinationale bedrijven hebben zij een continue uitdaging om bestaande mensen om- en bij te scholen en om nieuw talent binnen te halen. Het is dan ook logisch dat het voor scholen enorm belangrijk is om deze werkgevers zo goed mogelijk te bedienen. Dat betekent dat zij goed in kaart moeten hebben welke kennis en vaardigheden nodig zijn zowel nu als in de toekomst.

En hier zit de grote uitdaging. Want wat zijn nu precies de wensen en behoeftes uit het werkveld? Het werkveld is namelijk over het algemeen zeer versplinterd. Denk alleen al aan het mkb; honderden zo niet duizenden bedrijven met allemaal verschillende leerbehoeftes. Het is onmogelijk om al deze individuele leerbehoeftes precies op maar aan te leveren. En dan laten we de toekomstige leerbehoeftes nog buiten beschouwing.

Samenwerking tussen alle relevante regionale stakeholders

De enige mogelijkheid voor opleidingen om op een goede manier de afstand tussen hen en de arbeidsmarkt te verkleinen, is om de handen ineen te slaan. Niet alleen met elkaar, maar met alle relevante regionale stakeholders. Door samen te werken met werkgevers, overheden en andere belanghebbenden is het mogelijk om een gezamenlijke visie te creëren. Een visie als basis voor een regionale human capital agenda zodat er een strategisch opleidingsbeleid kan worden gebouwd. Hoe je zoiets aanpakt? Kom inspiratie opdoen bij de CINOP Lentesessie op 11 april. Met interessante keynotes en sessies met verschillende experts en praktijkcases zal het thema “Global trends & local impact” verder worden verdiept.

Zie ik je daar? Meld je hier aan!

[1] O.a. The Future of Work, World Economic Forum 2019
[2] 22nd Annual Global CEO Survey, PWC 2019

Neem voor meer informatie contact op

CINOP | Eline van der Net

Eline van der Net

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Met FlexScan naar koersdocument flexibilisering bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Flexpraktijk Friesland College CIOS