Van focus op toetsen en cijfers naar focus op het leerproces

Steeds meer scholen in het vo, mbo en hbo verleggen de focus van het cijfer als eindproduct naar het leerproces van de leerling of student. Hoe? Door formatief te handelen. Niet altijd beschikken docenten over de kennis en vaardigheden die dat vereist of ondersteunt de organisatie en beleid docenten hierbij. CINOP adviseert en helpt scholen bij het inrichten van formatief handelen in de onderwijspraktijk. Vanuit onze ervaring in het vo, het mbo en hoger beroepsonderwijs weten we wat werkt.

Van toets- naar leercultuur

CINOP ondersteunt bij het inrichten van formatief handelen in de onderwijspraktijk. Onze experts adviseren en helpen bij bijvoorbeeld:

  • veranderen van een toetscultuur naar een leercultuur met effectief formatief handelen
  • opstellen van passend beleid bij formatief handelen
  • herinrichten van een (examen)organisatie op het gebied van summatieve en formatieve toetsen
  • verbeteren van feedbackvaardigheden van docenten en effectief leren toepassen van didactische principes van formatief handelen
  • het maken van kwalitatief goede (formatieve-) toetsen

De sleutelrol ligt bij de docent

De sleutelrol voor het succesvol realiseren van formatief handelen ligt bij de docent. De docent analyseert waar studenten in hun leerproces staan en waar zij naar toe moeten en/of willen, om vervolgens de begeleiding hierop aan te passen. Door formatief te handelen stemt een docent het onderwijs af op de studenten, waardoor zij gepersonaliseerd onderwijs krijgen, effectief leren en gemotiveerder zijn. CINOP adviseert over het maken van goede toetsen, het geven van feedback en het kunnen aanpassen van het didactisch handelen om formatief te handelen.

Een curriculum in balans

Formatief handelen vraagt ook om een curriculum waarin zowel aandacht is voor zowel formatief handelen als voor summatieve toetsen. Door formatief handelen krijgen docenten en studenten inzicht in de voortgang van de student en kunnen zij verdere ontwikkeling bijsturen. Aanvullend daarop kan met een summatieve toets beslist worden of een student de leerdoelen in voldoende mate heeft verworven. Beide evaluatiemanieren zijn waardevol voor het leerproces van studenten.
CINOP ondersteunt bij het realiseren van de balans in het curriculum tussen formatief en summatief toetsen.

Beleid en een organisatie die formatief handelen ondersteunen

Middels formatief handelen wordt de toetslast verminderd en examineren effectiever. Hiervoor is het noodzakelijk dat zowel beleid als de organisatie het formatief handelen ondersteunen. CINOP helpt bij het herinrichten van examenbeleid en een (examen)organisatie op het gebied van summatief en formatief toetsen.

CINOP helpt!

Neem vrijblijvend contact op met Esther Woertman of Janneke Wennekes om te informeren naar de mogelijkheden.