Versterken van de kwaliteit van schoolexamens op het Maerlant College

Teamkracht bij Deltion college – Op weg naar een lerende organisatie

Alfa-college herijkt examenorganisatie tijdens coronacrisis

Gemeente Haarlem zet Virtual Reality in bij aanpak laaggeletterdheid

Curio: project Examinering, certificering en diplomering voor 12-67 jaar

Examinering is van ons allemaal

Johan Cruijf College werkt met behulp van de FlexScan aan flexibel leerarrangement

Objectief observeren moet je leren

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

Waar krijg jij energie van? Professionele ontwikkeling met Sterke Punten training

KOMPAS21: uitbreiding en koppeling aan het onderwijsaanbod

Professionaliseren van decentrale examencommissies bij Landstede mbo

Met FlexScan naar koersdocument flexibilisering bij Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Formatief handelen op het CITAVERDE college (vmbo)

Flexibilisering hoog op kwaliteitsagenda binnen ArtEZ

Versterken van het schoolexamenbeleid bij Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Passend opleidingstraject voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt bij Mbo Rijnland college Start-Up

CINOP begeleidde KION, HAN en ROC Nijmegen naar duurzaam innovatienetwerk ‘KEI’

Maakt breed opleiden studenten echt aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt?

Het versterken van de Chittagong Port Authority Training Institute (CPATI) in Bangladesh:

Design Thinking bij het Horizon college

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

Implementatie van cursus seksuele opvoeding in onderwijs in Benin

Vernieuwing van onderwijsprogramma’s in Aruba

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Professionaliseren van docenten met specifieke examentaken bij ROC TOP

Bijdrage aan publicatiereeks Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen voor Aeres Hogeschool Dronten

Personeelstekort in Aziatisch horeca – op weg naar innovatieve opleidingsinfrastructuren

De Leven Lang Leren labs

ECIO begeleidde Zuyd Hogeschool

Aanvraag Sterk Techniekonderwijs regio Twente

Krachtig schoolexamenbeleid voor vmbo Kei College

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

BurgerschapLabs: 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

De Ambachtsacademie

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Deltion College voorloper met cross-over kwalificatie

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!