CINOP begeleidde KION, HAN en ROC Nijmegen naar duurzaam innovatienetwerk ‘KEI’

Maakt breed opleiden studenten echt aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt?

Het versterken van de Chittagong Port Authority Training Institute (CPATI) in Bangladesh:

Design Thinking bij het Horizon college

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Flexibel en toekomstgericht onderwijs bij Syntra met de FlexScan

Curriculumvernieuwing bij het Groene Lyceum

Onderwijs op maat: nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen in de zorg

Implementatie van cursus seksuele opvoeding in onderwijs in Benin

Vernieuwing van onderwijsprogramma’s in Aruba

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Professionaliseren van docenten met specifieke examentaken bij ROC TOP

Bijdrage aan publicatiereeks Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen voor Aeres Hogeschool Dronten

Personeelstekort in Aziatisch horeca – op weg naar innovatieve opleidingsinfrastructuren

De Leven Lang Leren labs

ECIO begeleidde hogeschool Zuyd

Aanvraag Sterk Techniekonderwijs regio Twente

Krachtig schoolexamenbeleid voor vmbo Kei College

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

BurgerschapLabs : 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

De Ambachtsacademie

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Deltion College voorloper met cross-over kwalificatie

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

Training onderwijslogistiek: op zoek naar dé beste oplossing