Vernieuwing van onderwijsprogramma’s in Aruba

Brede inzet FlexScan bij Fontys hogeschool

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Professionaliseren van docenten met specifieke examentaken bij ROC TOP

Bijdrage aan publicatiereeks Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen voor Aeres Hogeschool Dronten

Personeelstekort in Aziatisch horeca – op weg naar innovatieve opleidingsinfrastructuren

De Leven Lang Leren labs

Expertisecentrum Handicap + studie begeleidde hogeschool Zuyd

Aanvraag Sterk Techniekonderwijs regio Twente

Krachtig schoolexamenbeleid voor vmbo Kei College

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali

BurgerschapLabs : 15 voorstellen voor beter burgerschapsonderwijs

Onderwijsvernieuwing hogescholen: pilots flexibele deeltijd-leerroutes voor volwassenen

De Ambachtsacademie

Teamcoachingstraject ROC West-Brabant succesvol afgerond

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

Coöperatie Paars Partnerschap (CPP)

Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

ROC West-Brabant klaar voor de toekomst

Kwaliteitsborging Indonesisch politiekorps

Flexibele leerroutes voor 14 hogescholen

Deltion College voorloper met cross-over kwalificatie

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

Training onderwijslogistiek: op zoek naar dé beste oplossing