Aanvraag Sterk Techniekonderwijs regio Twente

Techniek onderwijs-CINOP

14 mei 2019

In de periode 2020 – 2023 is er in het kader van de regeling Sterk Techniek Onderwijs maar liefst 100 miljoen euro per jaar beschikbaar. In de regio Twente hebben alle veertien vmbo-scholen, samen met het ROC van Twente en het bedrijfsleven de handen ineengeslagen. Onder begeleiding van CINOP is tussen eind 2018 en begin 2019 er een gezamenlijke aanvraag ontwikkeld. Niet eerder was er zo’n hechte en enthousiaste samenwerking tussen al deze partijen; een belangrijk ingrediënt voor het vervolg.

Een projectaanvraag in deze omvang en met deze complexiteit komt niet vaak voor. De ondersteuning bij de werkdagen en de voorbereiding daarop heeft ervoor gezorgd dat we een sterke aanvraag hebben kunnen indienen die breed gedragen wordt.

Hans Meinders, adjunct directeur Carmel College

Onze aanpak

De belangrijkste onderdelen van onze aanpak waren:

  • samen ideeën ontwikkelen voor versterking van het techniekonderwijs en prioritering daarvan;
  • partnerschappen sluiten met bedrijfsleven voor bijdrage aan uitvoering;
  • aansluiten bij de regionale Agenda voor Twente.

In de periode van december 2018 – maart 2019 waren vijf gezamenlijke werkdagen met de directeuren van de 14 vmbo-instellingen en het ROC van Twente.

Veertien vmbo-scholen, het ROC van Twente èn het bedrijfsleven hebben, onder begeleiding van CINOP, een gezamenlijke aanvraag ontwikkeld voor sterk techniekonderwijs in de regio. Hieruit is een hechte en enthousiaste samenwerking ontstaan.

Aanleiding

De overheid wil meer leerlingen enthousiast maken voor een carrière in de techniek. Versterking van techniek onderwijs is dan ook een speerpunt in het stimuleringsbeleid van OCW. In de periode 2020 – 2023 is er in het kader van de regeling Sterk Techniek Onderwijs maar liefst 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijfsleven en overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en carrière.

Resultaat

De impact van het proces tot nu toe is tweeledig.
Er is een aanvraag ingediend met vier programmalijnen:

  • meer leerlingen in aanraking brengen met en laten kiezen voor techniek;
  • toekomstbestendig onderwijs in een goede omgeving;
  • voldoende docenten en begeleiders;
  • goede en slimme samenwerking tussen de verschillende partners zodat maximaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare middelen. Daarnaast moet technisch onderwijs ook mogelijk blijven bij teruglopende leerlingaantallen.

De bijbehorende begroting over de periode 2020-2013 bedraagt ruim 19 miljoen euro.

Een andere belangrijke opbrengst is dat niet eerder zo’n hechte samenwerking en enthousiasme tussen al deze partijen is ontstaan. Daarmee is een belangrijke succesfactor voor het vervolg gerealiseerd. Het ministerie van OCW besluit uiterlijk 1 juli 2019 over de aanvraag.

Sterk techniek

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.