Bijdrage aan publicatiereeks Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen voor Aeres Hogeschool Dronten

Aeres hogeschool CINOP

24 mei 2019

Tijdens de Life Lezing van Aeres Hogeschool Dronten in april 2019 is de publicatiereeks ‘Ons IDee’ gelanceerd: drie boekjes die samen het basiskader vormen voor Aeres Hogeschool in Dronten. Met de boekjes Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen begeleiden zij hun studenten om te worden wie ze zijn. CINOP heeft de ontwikkeling van het boekje ‘Onderwijs’ begeleid.

Aanpak

In november 2018 is een intensief traject gestart om tot een sterk beeld te komen over de vertaling van de onderwijsvisie naar het onderwijsconcept en onderwijsmodel. Daarbij was co-creatie met de regiegroep, het managementteam en enkele key-partners cruciaal om snel te kunnen schakelen en het juiste niveau van abstractie te vinden. De professionele ruimte van teams wordt namelijk gekoesterd, terwijl faculteitbrede kaders en afstemming randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen rondom onder andere flexibilisering van onderwijs.

Bij het schrijven van het boekje heeft CINOP steeds vanuit het perspectief van nieuwe medewerkers gekeken. ‘Ons IDee’ over onderwijs is dusdanig uitgewerkt dat het voor hen direct duidelijk is hoe het onderwijs binnen Aeres Hogeschool Dronten wordt vormgegeven. Daarbij was het belangrijk om optimaal aan te sluiten bij de Economy of Life gedachte – de basisfilosofie van Aeres – en de ambitie om studenten te helpen zich tot krachtige professionals te ontwikkelen. Wat vraagt dit van het onderwijs, de onderwijsprofessionals, de curricula en de logistiek?

Resultaat

Het resultaat is met enthousiasme ontvangen. Niet alleen is het gelukt om er een congruente en krachtige publicatiereeks van te maken, ook de inhoud spreekt tot de verbeelding en geeft richting aan de manier waarop alle medewerkers binnen Aeres Hogeschool Dronten Ons IDee uitdragen vanuit Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen.

CINOP heeft ons geholpen om op een compacte en geordende manier de vormgeving van ons onderwijs op te schrijven.

Rieke de Vlieger, voorzitter directeur Aeres Hogeschool

Meer informatie? Neem gerust contact op.